Cevaplar

2013-05-01T14:04:33+03:00

Örneğin Kesrimiz 2\2 Olsun Bu Bir Doğal Kesre Yani bir tamkesrine yani bir doğal sayısına Eşittir

1 5 1
2013-05-01T14:05:04+03:00
KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA
1. Bir Doğal Sayı ile Bir Kesri Karşılaştırma
a. Bir doğal sayı ile bir basit kesri karşılaştırma
Bir doğal sayı ile bir basit kesrin nasıl karşılaştırılacağını öğrenmeden önce basit kesrin ne olduğunu hatırlayalım. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirdir. 
kesri bir basit kesirdir. Çünkü payı (3) , paydasından (5) küçüktür.


"0" dışında herhangi bir doğal sayı daima bir basit kesirden büyüktür. Çünkü bir basit kesir, eş parçalara ayrılmış bir bütünün tamamından daha azını ifade eder. O hâlde bir basit kesir her zaman bir bütünden daha küçüktür. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. 
                        b. Bir doğal sayı ile bir tam sayılı kesri karşılaştırma
Bir doğal sayı ile bir tam sayılı kesir karşılaştırılırken doğal sayı ile tam sayıya bakılır. Doğal sayı ve kesrin tam kısmındaki sayıdan hangisi büyükse o daha büyüktür. Yani kesrin tam kısmı doğal sayıdan büyük ise "kesir doğal sayıdan büyüktür", doğal sayı kesrin tam kısmından büyük ise "doğal sayı kesirden büyüktür" deriz. Eğer doğal sayı ile kesrin tam kısmı birbirine eşit ise o zaman kesir kısmına bakılmaksızın tam sayılı kesir doğal sayıdan daha büyüktür.
c. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırma
Böyle bir durumla karşılaştığımızda öncelikle bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürüz. Daha sonra az önce açıkladığımız gibi doğal sayı ile tam sayılı kesri karşılaştırırız.
2 3 2