Cevaplar

2012-10-22T20:08:36+03:00

Cumhuriyet kelimesi Arapça kökten 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isimdir. Arapça CMHR kökü "bir araya toplanma, topluluk oluşturma", bu kökten türeyen cumhūr ise "cemiyet, toplum, kamu" anlamına gelir. 18. yüzyıl Avrupa'sında monarşi ile yönetilmeyen Hollanda, İsviçre (ve 1789 Devrimi sonrasında Fransa) gibi ülkeleri tanımlayan Latince respublica > Fransızca république sözcüğünün Türkçe çevirisi olarak benimsenmiştir.

Latince respublica, klasik kullanımda "Devlet" anlamındadır. Toplumun bütünü namına kamu otoritesini kullanan tüzel kişiliği ifade eder. Avrupa siyasi düşüncesinderespublica

 


Jean Bodin'den (1530-1596) itibaren, egemenlik hakkını kullanan hükümdardan ayrı olarak "devletin soyut kişiliği" anlamında kullanılmış, 1640'lı yıllardan itibaren de popüler kullanımda "hükümdarsız devlet biçimini" ifade etmiştir.

Osmanlı Devletinde cumhuriyet fikri ilk kez 1870'li yıllarda 


Genç Osmanlılar ve 


Mithat Paşa tarafından (açıkça savunulmaksızın) tartışılmıştır.

Cumhuriyet ilk olarak 
ABD’de 


4 Temmuz 


1776’da, Fransa’da ise 1789’da îlân edilmiştir.

Demokratik düşünürler cumhûriyetin en ideâl şeklini; çok partili bir siyâsî hayata, genel seçimlerle işbaşına gelmiş ve bu seçilen kişilerin çıkardığı kânunlarla idâre edilen, tarafsız ve hiçbir zümreye imtiyaz tanımayan bir idâreye sâhib, hür ve demokratik bir devlet şeklinde telakkî ederler. Fakat ülkeler ve iktidârlar, cumhûriyet rejimini tatbikte değişik uygulamalar gösterirler. Meselâ 1990 öncesi Sovyetler Birliği’nde ve ABD’de olduğu gibi. İkisi de cumhûriyet olmasına rağmen, biri komünist, diğeri kapitalisttir. 


Türkiye’de “Cumhûriyet” 


29 Ekim 

 


1923’te îlân edilmiş ve 


1924 Anayasası’nın 1. maddesinde ifâdesini bulmuştur. 1961 Anayasası da devlet şeklinin cumhûriyet olduğunu belirtmiştir (madde 1). Ayrıca bunun değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini de hükme bağlamıştır (madde 9). 1982 Anayasası başından beri cumhûriyet rejiminin kesinlikle benimsenmiş olduğunu beyanla 1. maddesinde “Türk Devleti bir Cumhûriyettir.”, 4. maddesinde de; “Anayasa’nın birinci maddesindeki devletin idâre şeklinin Cumhûriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhûriyet’in nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez. Teklif edilemez.” hükümlerini vâzetmektedir. Ayrıca milletvekilleri (madde 81) ve Cumhurbaşkanı (madde 103) vazîfelerine başlarken cumhûriyet ilkesine bağlı kalacaklarına dâir ant içerler.

1 5 1
2012-10-22T20:09:00+03:00

Cumhuriyet'in Faziletleri

Cumhuriyet ilkedir, nizamdır 
Herkes bunlara mutlaka uyacaktır 
Cumhuriyet devrimdir 
Dünya ondan yol bulur 
Cumhuriyet laikliktir 
Din ve devleti savunur 
Cumhuriyet ışıktır 
Her karanlığı aydınlatır 
Cumhuriyet kelepçedir 
Karanlık güçleri bağlayacaktır 
Cumhuriyet güneştir 
İnsanın kalbini ısıtır 
Cumhuriyet bir dildir 
Her şahsa kendini anlatır 
Cumhuriyet tarihtir 
Yüce Türk Milleti onu yaşamaktadır 
Cumhuriyet hayattır 
O olmazsa yaşanmayacaktır 
Cumhuriyet bir dindir 
O oldukça ezan sesleri hiç susmayacaktır 
Cumhuriyet sevgidir, 
Ki evrenseldir 
Cumhuriyet SAKARYADIR, 
Cumhuriyet DUMLUPINARDIR, 
Cumhuriyet KOCATEPEDİR, 
Ki..............................................bu savaşlar ile 
Anadolu! ya kök salmıştır 
Cumhuriyet bayraktır, 
Cumhuriyet sancaktır, 
Bu renk ve şeref ile yaşayacaktır 
Cumhuriyet; toptur, tüfektir, 
Kafasızların beynini, 
Kalpsizlerin kalbini parçalayacaktır 
Cumhuriyet; mermidir, 
Her düşmana sıkılır 
Cumhuriyet Ayşe’nin, Fatma’nın, Hasan’nın, ve Bekir’in kalbidir 
Ulus olmazsa o olmayacaktır 
Cumhuriyet devrimdir 
Halk bunu anlamaktadır 
Cumhuriyet Vatan demektir 
İnanmayanlar var ise; kahrolup yok olacaktır 
Cumhuriyet ANKARA demektir 
O Cumhuriyetimizin başkentidir 
KIYAMET KOPUNCAYA KADAR DA 
İNANIYORUM YAŞAYACAKTIR 
YAŞATILACAKTIR.  

Bekir Gedikoğlu

1 5 1