Cevaplar

2012-10-22T20:28:20+03:00

B ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

1 Büyük Ölçekli Haritalar

a Plânlar: Ölçeği 1/20000'e kadar olan haritalardır Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir

b Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20000 ile 1/200000 arasında olan haritalardır Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

– Paydası küçüktür

– Dar alanları gösterir

– Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır

– Küçültme oranı azdır

– Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar

– İzohipsler arası yükselti farkı azdır

– Bozulma oranı azdır


2 Orta Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/200000 ile 1/500000 arasında olan haritalardır


3 Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

– Paydası büyüktür

– Geniş alanları gösterir

– Ayrıntıyı gösterme gücü azdır

– oranı fazladır

– Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlarKüçültme 

– İzohipsler arası yükselti farkı fazladır

– Bozulma oranı fazladır

0
2012-10-22T20:28:25+03:00

ÖLÇEK NEDİR?
Ölçek: Yeryüzündeki gerçek uzunlukların harita veya plana geçirilirken ne kadar küçültüldüğünü gösteren orana ölçek denir. 2 çeşit ölçek vardır: Kesir Ölçek ve Çizgi Ölçek
                                                                                                                                                                                     
1)   Kesir Ölçek: Payı 1 olan, kesir sayılarıyla gösterilen ölçektir. Örn.     1      , 1/100.000, 1:100.000
                                                                                                                   100.000
şeklinde gösterilir. Kesir ölçekler daima cm ile gösterilir.

                                                                                                                                                                                     
   Paydadaki sayı yeryüzü şeklinin kaç kat küçültüldüğünü gösterir.

        1                    Harita üzerindeki uzunluk
   100.000              Arazi üzerindeki uzunluk (Gerçek uzunluk)

NOT: Kesir ölçeklerde, paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür, görünen alan genişler ve haritaların ayrıntıları azalır. Paydadaki rakam küçüldükçe ölçek büyür, görülen alan daralır ve haritaların ayrıntıları artar.

2)   Çizgi Ölçek: Plan veya haritanın bir köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilir.


20            10             0              10            20            30           40 km

 


               

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:

a- Haritası çizilecek alan dardır.
b- Ayrıntı fazladır.
c- Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:

a- Haritası çizilecek alan geniştir.
b- Ayrıntı azdır.
c- Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.

1 5 1