Cevaplar

2012-09-23T20:17:13+03:00
Bireyin içinde yer aldığı süreçlerden biri de tutumlardır.Tutumların kaynağı davranışa etkisi ve zaman içinde değişimi, sosyal psikologların ilgisini sürekli çekmiş ve tutum konusunda sayısız denebilecek çoklukta araştırma yapılmıştır. Tutum ; Baron ve Bryne ? a göre ( 1977 ) Tutumlar oldukça organize olmuş uzun süreler duygu , inanç ve davranış eğilimleridir. Bu eğilimler diğer insanları , grupları , fikirleri , ülkenin diğer yörelerini ya da nesnelerini konu edinir. 
Bu tanımın temelinde iki önemli özellik yatar : Tutumların oldukça uzun süreli olması. Geçici olarak bireyin gösterdiği , bazı eğilimleri , o bireyin tutumu olarak görmeyiz. Bir eğilimin tutum olabilmesi için , bireyin o eğilimi oldukça uzun süreli olarak göstermesi gerekir. Bilişsel , duygusal ve davranışsal birimleri içermesi. 
Bu tanımın temelinde iki önemli özellik yatar : Tutumların oldukça uzun süreli olması. Geçici olarak bireyin gösterdiği , bazı eğilimleri , o bireyin tutumu olarak görmeyiz. Bir eğilimin tutum olabilmesi için , bireyin o eğilimi oldukça uzun süreli olarak göstermesi gerekir. Bilişsel , duygusal ve davranışsal birimleri içermesi. Tutum yalnız bir düşünce veya duygu değildir. Tutum olarak tanımladığımız eğilimin içerisinde kendini inanç olarak ifade eden bilişsel duygu ve heyecanları içeren duygusal ve gözlemlenebilen faaliyetleri içeren davranışsal öğleler vardır. 
Sosyal psikologların hepsi bu birimler üzerinde araştırma yapmaz ; bazıları tutumun bilişsel yönüne ağırlık verir ve yalnız o yönün düşünerek araştırma yapar , diğer bir psikolog ise tutumun duygusal öğesine ağırlık verir. Fakat modern psikologların bugünkü anlayışı , tutumları bu üç yönü beraberce ele alarak incelemektir. 
Tutum değişiminin gerçekleşebilmesi için belirli bir soruna yada konuya ilişkin olarak , belirli bir tutuma olan ve başkalarına bu tutuma inandırmaya çalışan bir iletişimci yada kaynağın bulunması zorunludur. Amacını gerçekleştirebilmek yani savunduğu tutumun doğru olduğuna insanları inandırabilmek ve tutumlarına kendininki doğrultusunda değiştirmelerini sağlayabilmek için kaynak , bir iletişim (mesaj ) hazırlar . bu iletişim belirli bir ortamda sunulur. Bu üç'ü (kaynak ,iletişim ve ortam ) tutum değiştirme girişimini oluşturur. 
Bu tanımın temelinde iki önemli özellik yatar : Tutumların oldukça uzun süreli olması. Geçici olarak bireyin gösterdiği , bazı eğilimleri , o bireyin tutumu olarak görmeyiz. Bir eğilimin tutum olabilmesi için , bireyin o eğilimi oldukça uzun süreli olarak göstermesi gerekir. Bilişsel , duygusal ve davranışsal birimleri içermesi. Tutum yalnız bir düşünce veya duygu değildir. Tutum olarak tanımladığımız eğilimin içerisinde kendini inanç olarak ifade eden bilişsel duygu ve heyecanları içeren duygusal ve gözlemlenebilen faaliyetleri içeren davranışsal öğleler vardır. 
Sosyal psikologların hepsi bu birimler üzerinde araştırma yapmaz ; bazıları tutumun bilişsel yönüne ağırlık verir ve yalnız o yönün düşünerek araştırma yapar , diğer bir psikolog ise tutumun duygusal öğesine ağırlık verir. Fakat modern psikologların bugünkü anlayışı , tutumları bu üç yönü beraberce ele alarak incelemektir.1 2 1