Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-22T20:44:50+03:00

Bu kafiye türü zengin uyak benzeri biruyak çeşitidir. Dize sonlarında an­lamları farklı, sesleri aynı ( sesteş sözcükler ya da eşsesli sözcükler ) sözcükler, cinaslı uyak (cinaslı kafiye) oluşturur. Aynı zamanda söz sanatlarında cinas sanatı diye bir edebi sanatvardır.

Nazlı yâre selâm saldım almamış
Almazsa gam değil almayıversin
Sevdiği Kemter’den vazgeçti ise
Bergüzâr verdiğim almayı versin.

Son dizedeki alma, meyve olan elmadır. “almayıversin” diyerek cinas sanatı oluşturmuştur. Aynı zamanda da cinaslı uyak vardır.

Diğer cinas örnekleri aşağıda altı çizili ve kalın olarak işaretlenmiştir. 

Bülbül evler güle naz
Girdim bir dost bağına
Ağlayan çok gülen az

Yatma a kız yüz üstü
Ak gerdanlar nem alır
Ben felek soygunuyum
Hırsız gelse nem alır

Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yarim gülerken

1 1 1
2012-10-22T20:45:16+03:00
Cinaslı Kafiye

    Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.

Örnek-1 Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem
Götürseler asmaya Örnek-2 Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yarim gülerken Örnek-3 Kendin çöz kendin tara                       Bağ bana 
Değmesin el başına                             Bahçe sana bağ bana
Ben yarime kavuştum                         Değme zincir kâr etmez
Darısı el başına                                    Zülfün teli bağ bana
1 5 1