Cevaplar

2012-10-22T22:11:19+03:00

Epidermisin üst tarafında bulunur. Ektoderm kökenlidir; epidermis tarafından salgılanır. İçerisine birçok organik ve inorganik bileşiğin katılmasıyla, çoğunluk, sert bir yapı kazanır. Genellikle belirgin iki çeşidi vardır: Birincisi kuvvetli ve eğilmez bir yapı oluşturarak, "Sklerit"leri , diğeri ise çoğunluk eklem yerlerinde bulunan ve esnek bir yapı gösteren "Membran=Zar"ları oluşturur . Birincisi, destek ödevini yüklenirken, ikincisi bu skleritler arasındaki esnek bağlantıyı sağfar. Kutîkufa, bîrçok mekanik ve kimyasal etkene karşı olağanüstü derecede dayanıklıdır. Suyu, hemen hemen hiç geçirmediğinden, bu hayvanların kara hayatına mükemmel bir uyum yapmasını sağlamıştır. Gaz alış-verişi bazı eklem yerlerindeki zarlardan geçiş gözönüne alınmazsa hemen hemen yok gibidir.Kutikulayı oluşturan maddelerin miktarı türden türe ve yaşa göre değişmektedir .
 

0