Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T20:56:07+03:00

KÜRESEL ISINMA İLE İLGİLİ MAKALE

Yazıma daha açıklayıcı bir anlatımla girebilmek için;ilk önce küresel ısınmanın ne ifade ettiğini anlayalım;Küresel ısınma dünyadaki ortalama sıcaklık değerlerinin artması demektir Bunun en büyük nedeni insanların kullanmış olduğunu değişik zararlı gazların atmosferde bir tabaka meydana getirip güneş ışınlarının yansımasına sebep olmaktır Bu da dünyanın yeryüzü ısısını artırmaktadır Ayrıca bu zararlı gazlar atmosferin ozon tabakasına da zarar vermekte,kalınlığı azalan ozon tabakası güneş ışınlarının doğaya ve canlılara zararlı olan ışınlarını tutamamaktadır Bu da küresel ısınmayı arttırdığı gibi canlılara da zarar vermektedir 
Küresel ısınmanın sonuçları da başta biz insanlar olmak üzere doğada yaşayan canlı cansız tüm varlıklar üzerinde olumsuz etkileri olacaktır Bunlardan başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz;Öncelikle kürsel ısınmanın artmasından dolayı her iki kutup bölgesindeki buzlarda erimeler olacağından yeryüzündeki tüm denizlerin su seviyeleri yükselecek, kıyı bölgelerindeki yerleşim yerleri ve ekin araziler sular altında kalacağından insanlar bu durumdan olumsuz etkilenecektir
Orman yangınları artacak,dünyadaki çölleşme hızlanacak ve ekim alanları,otlaklar azalacağından tarım ve hayvancılık yapılamayacaktır Bunun sonuçları canlılar için bir yıkım olacaktır Bütün bunların meydana gelmemesi hepimizin ortak dileğidir Bunun için el birliği ile çevremizden başlayarak öncelikle canlı ve cansız varlıkları sevelim,koruyalımBu dünyada hep birlikte ortak yaşantımızı devam ettirebileceğimizi unutmayalım…
Çevreyi kirletecek ve zarar verecek hiçbir şeyi kullanmayalım,kullananları da uyaralım Kısaca şu atasözümüzde de belirtildiği gibi “SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ”

 

1 5 1