Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T20:56:50+03:00

bunlar sahiplik sıfatları

Possessive Adjectives (Sahiplik S�fatlar�)

 

Sahiplik bildiren s�fatlardan sonra mutlaka bir nesne kullan�l�r.

 

 

�ah�s Zamirleri

 

Sahiplik / �yelik S�fatlar�

I ������ (ben)

You��� (sen)

He����� (o)

She��� (o)

It������� (o)�����

We��� � (biz)

You��� (siz)

They�� (onlar)

my� ��� (benim)

your�� (senin)

his����� (onun)

her���� (onun)

its����� (onun)

our���� (bizim)

your�� (sizin)

their�� (onlar�n)

 

�          This is our teacher. [A1] ���

 

�          That is your car[A2] .� ��������������

 

�          This is their classroom.[A3]  ��������

 

�          They are teachers. That�s their office.[A4] 

 

�          We are students. This is our classroom[A5] . �������

 

1 4 1
2012-10-22T21:10:53+03:00

İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik ekikonusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:

That's my daughter.

Şu benim kızım.

Is this your book?

Bu senin kitabın mı?

This is her office.

Bu onun ofisi.

I've got their phone number.

Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi Zamirleri Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları I - Ben My - Benim You - Sen Your - Senin He - O (Erkek) His - Onun She - O (Dişi) Her - Onun It - O (Cansız, Cinssiz) Its - Onun We - Biz Our - Bizim You - Siz Your - Sizin They - Onlar Their - Onların
0