Cevaplar

2012-10-22T22:37:58+03:00

ürkiye'de teorik ve uygulamalı sahalarda toprak bilimini geliştirmek, yaymak ve benimsetmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

TTBD, toprağı uğraş alanı edinmiş bir "bilim adamı ve meslektaş" topluluğudur. Toprağa gönül vermiş herkese kapısı açıktır,

TTBD, Toprak Bilim Dalı'ndaki birikim ve gelişmelerden çözüm yoluna çıkarak ve geçmişteki yanlış uygulamaları da göz önüne alarak, topraklarımızın korunması, kullanılması ve değerlendirilmesinde rehberlik ve öncülük eder,

TTBD, siyasi bir yapılanma değildir ancak yanlış ve amaç-dışı toprak kullanımlarını önlemek için, ulusal kaynak bilincini işleyerek caydırıcı bilimsel bir yapılanma olmayı amaçlar,

TTBD, toprak bilimi konu uzmanlarından oluşan komisyonlar kurar, incelemeler yaptırır, yazılar ve kitaplar yazdırarak Türkiye'de toprak biliminin yüksek bir standarda erişmesine çalışır,

TTBD, Toprak Bilim'i eğitimi ve araştırmalarına destek olur.

TTBD, Toprak bilimine ait konularda ilgili kurumlara görüş bildirir ve önerilerde bulunur,

TTBD, doğal çevre ve toprak bilincinin işlenmesinde diğer kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar,

TTBD, yazılı ve görsel basında toprak bilimi konularında yayınlar yapar, yurt içinde ulusal ve uluslararası bilimsel toprak bilimi kongreleri, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenler,

TTBD, Toprak bilimi uygulamasında çalışan kamu kuruluşlarına ve halka seminerler, kurslar açar yada açılmasına aracılık eder, sergiler düzenler ve filmler gösterir.

TTBD, Çevre ve Orman Bakanlığı Çölleşme ile Mücadele Ulusal Koordinasyon Birimi STK temsilcisi olup, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gereği "Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı" hazırlayıcısı'dır.

Sonuçta, bütün bu söylemlerden, çaba ve etkinliklerden beklentilerimiz, yaşamın esası olan toprağın incinebilir ve yok edilebilir bir varlık olduğunu işlemek ve toprak koruma bilincini toplumda yaygınlaştırmaktır.

0
2012-10-22T22:59:36+03:00

Türkiye'de teorik ve uygulamalı sahalarda toprak bilimini geliştirmek, yaymak ve benimsetmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

TTBD, toprağı uğraş alanı edinmiş bir "bilim adamı ve meslektaş" topluluğudur. Toprağa gönül vermiş herkese kapısı açıktır,

TTBD, Toprak Bilim Dalı'ndaki birikim ve gelişmelerden çözüm yoluna çıkarak ve geçmişteki yanlış uygulamaları da göz önüne alarak, topraklarımızın korunması, kullanılması ve değerlendirilmesinde rehberlik ve öncülük eder,

TTBD, siyasi bir yapılanma değildir ancak yanlış ve amaç-dışı toprak kullanımlarını önlemek için, ulusal kaynak bilincini işleyerek caydırıcı bilimsel bir yapılanma olmayı amaçlar,

TTBD, toprak bilimi konu uzmanlarından oluşan komisyonlar kurar, incelemeler yaptırır, yazılar ve kitaplar yazdırarak Türkiye'de toprak biliminin yüksek bir standarda erişmesine çalışır,

TTBD, Toprak Bilim'i eğitimi ve araştırmalarına destek olur.

TTBD, Toprak bilimine ait konularda ilgili kurumlara görüş bildirir ve önerilerde bulunur,

TTBD, doğal çevre ve toprak bilincinin işlenmesinde diğer kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar,

TTBD, yazılı ve görsel basında toprak bilimi konularında yayınlar yapar, yurt içinde ulusal ve uluslararası bilimsel toprak bilimi kongreleri, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenler,

TTBD, Toprak bilimi uygulamasında çalışan kamu kuruluşlarına ve halka seminerler, kurslar açar yada açılmasına aracılık eder, sergiler düzenler ve filmler gösterir.

TTBD, Çevre ve Orman Bakanlığı Çölleşme ile Mücadele Ulusal Koordinasyon Birimi STK temsilcisi olup, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gereği "Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı" hazırlayıcısı'dır.

Sonuçta, bütün bu söylemlerden, çaba ve etkinliklerden beklentilerimiz, yaşamın esası olan toprağın incinebilir ve yok edilebilir bir varlık olduğunu işlemek ve toprak koruma bilincini toplumda yaygınlaştırmaktır.

0