Cevaplar

2012-10-22T21:10:49+03:00

üşünce çok çeşitli yollarla geliştirilip inandırıcı hale getirilebilir: tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılattırma, benzetme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma gibi

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T21:11:46+03:00

b) Örneklendirme: Anlatımda ele alınan görüşü, savı, doğrulamak, inandırıcı kılmak için örneklerden yararlanma yoludur. Bu örnek bir fıkra,olay, kişi, eser olabilir.

ÖRNEK:
insanın dışındaki her şey, doğanın tutsağıdır. Görmek için doğaya bakan her göz, bunu kolayca görür. Bir erik ağacı düşünelim erik, niçin eylülde değil de nisan, mayıs aylarında çiçek açar? Niçin yazın meyve verir? Eğer doğanın tutsağı olmasıydı, istediği zaman meyve verirdi, insanın istediği zaman doğurduğu gibi.
Bu   parçanın    anlatımında    aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır?
A)   Örnekleme
B)   Öyküleme
C)   Tanımlama
D)   Benzetme
E)   Betimleme

ÖRNEK:
Uygarlık tarihinin büyük dönemlerini düşünecek olursak, onların en fazla etki altında kalmış dönemler olduğunu görürüz. Roma'nın en parlak dönemi, Yunan etkisiyle doludur. Eskilerin etkisi olmuştur. Fransız İhtilalinin ve Romantizm'ini kuzey rüzgarları getirmiştir. Yeni Türk Uygarlığı, Batı kültürünü korka korka değil, bütün iştahıyla içmektedir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basar?
A) Tanımlama                   B) Örnekleme
C) Öyküleme                    D) Karşılaştırma
E) Betimleme

1 3 1