bakın fotokopideki sorular:

1_aşağıdaki işlemlerde verilmeyen terimleri ve rakamları bulunuz.

3097+3_45=6742

3021+____=6570

3_450+65_18=104368

____+20356=78000

2_''5-7-0-9-1'' rakamlarını birer kez kullanarak;onlar basamağında 9 olan 5 basamaklı en küçük doğal sayı: , binler bölüğü 75 olan en küçük 5 basamaklı

doğal sayı:

3_ardışık sayıların toplamını kısa yoldan yapınız:

12+13+14+15+16=? 21+23+25+27=?

4_yüz binler basamağında 5 bulunan en büyük altı basamaklı sayı kaçtır?

5_hangi sayının 546 fazlası 1245 eder?

6_5 basamaklı en küçük doğal sayı ile birler bölüğü 20 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaç eder?

7_okulumuzda 1220 kız öğrenci,kız öğrencilereden 280 fazla erkek kişi vardır. buna göre okul mevcudu kaçtır?

8_15562>A>15559 eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

9_aşağıdaki örüntüleri tamamlayın.

a)12-17-14-19-16-___-___-23-___

b)3-10-7-14-11-___-15-___

10_bir şehrin nüfusu 28.976'dır.bu şehrin nüfusu birinci yıl 1215 kişi, ikinci yılda bir önceki yılın artışından 3018 kişi daha fazla artmıştır.bu iki yılın sonunda şehrin nüfusu kaç olmuştur?

GEREKSİZ,BOŞ CEVAPLAR YAZMAYIN!ŞİKAYET EDERİM!

1

Cevaplar

2012-10-22T21:40:42+03:00

1)6

2)3549

ardışıklı soru 1.si 70 2.si 96

2 3 2