Cevaplar

2012-09-23T20:23:03+03:00

Kütüphane Haftası Hakkında
Kitapların faydalarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması amacıyla kitaplıklar yapıldı. Kitaplıkların gelişmesi ile kütüphaneler meydana geldi. Herkesin yararlanması okuması, başvurması için kurulan, içinde kitaplar bulunan binaya kütüphane denir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta*nın Kütüphane Haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Hafta süresince kütüphanenin önemi anlatılır. Kütüphaneciliğin sorunları kamu oyuna duyurulur. Halk, kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir. Okullarımızda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gerekli kurallar öğretilir.

5 4 5
2012-09-23T22:03:30+03:00


Kitabın yararlarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması sonucu kitap-lıklar oluştu Kitaplıkların gelişmesi ile kütüphaneler meydana geldi Herkesin yararlanması okuması, başvurması için kurulan, içinde kitaplar bulunan binaya kütüphane denir
Millî Eğitim Bakanlığı, Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta-nın Kütüphane Haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştırHafta süresince kütüphanenin önemi anlatılır Kütüphaneciliğin sorunları kamu oyuna duyurulur Halk, kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir Okullarımızda kütüphanenin yararlarından söz edilir Kütüphanelerde uyulması gerekli kurallar öğretilir
Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuşturOsmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye önem verilirdi O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır
Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul’da Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri Ankara’da Millî Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane-leridir Bunlardan Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu Açılış tarihinde içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde bugün 620 bin kitap vardır Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yaklaşık 6 milyon kadardır
Kütüphanelerde, kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi için uzman memurlar bulunur Bu memurlara kütüphaneci denir Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir meslektir Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açıl-mıştır Bu bölümlerde öğrenimlerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar
Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir Kitaplar bilime giden yoldur Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder Kitaplar sevgili dostlarımızdır Kitaplıklar, kütüphaneler kitapların bir arada bulunduğu yerlerdir
Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım Kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edelim Kitapların korunduğu, yerleştirildiği kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım Okuma salonlarında kimseyi rahatsız etmeyelim

KÜTÜPHANEDE UYULMASİ GEREKEN KURALLAR :
1 Kütüphaneye ayakkabılar paspasa silinerek girilmelidir
2 Palto, pardösü, manto v b vestiyere bırakılmalıdır
3 Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir
4 Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır Açıklamaları, dikkatle dinlemelidir
5 İstenen kitap için fış doldurulmalıdır
6 Yerimize oturup kitabın gelmesi beklenmelidir
7 Okuma salonunda kimse rahatsız edilmemelidir
8 Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir
9 Kütüphane salonunda sessiz yürünmelidir
10 Kitapların kapağı, sayfaları çizilmemeli, yırtılmamalıdır
11 Kütüphanenin okuma salonunda hiçbir şekilde sigara içilmemeli-dir, sakız çiğnenmemelidi

4 5 4