Cevaplar

2012-10-23T09:36:51+03:00

izohips eş aralıklı eğriler demektir.en içteki daire en yüksek yerdir.

 

İç içe kapalı eğrilerdir. Birbirini kesmezler.

Yükselti dıştan içe doğru artar.

Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance).

İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.  

İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğim azdır.

Eğim arttıkça yatay mesafe (kuş uçuşu) kısalır. 

Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.

İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.

Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir. Akarsu vadilerinde yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşur.

Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.

Delta, akarsuyun denize döküldüğü yerde biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir.

4 2 4
2012-10-23T10:13:21+03:00

izohips eş aralıklı eğriler demektir.en içteki daire en yüksek yerdir.

 

İç içe kapalı eğrilerdir. Birbirini kesmezler.

Yükselti dıştan içe doğru artar.

Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance).

İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.  

İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğim azdır.

Eğim arttıkça yatay mesafe (kuş uçuşu) kısalır. 

Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.

İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.

Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir. Akarsu vadilerinde yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşur.

Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.

Delta, akarsuyun denize döküldüğü yerde biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir.

2 3 2