Cevaplar

2012-10-23T10:04:33+03:00
Bir noktadan eşit mesafede bulunmakta olan çizginin çevrelediği düzleme daire denir.
daire, öbür düzlemler gibi, doğru parçalarıyla sınırlanmamıştır. daire, eğri bir çizgi ile sınırlanmıştır.

daireyi çevreleyen bu çizgiye çember adı verilir. dairenin tam ortası, dairenin merkezini meydana getirir. dairenin çevresi, merkezden eşit mesafede bulunur.

merkezden geçmek üzere çemberin iki noktasını birleştiren doğruya çap, merkezden çembere kadar gelen doğruca yarıçap denir. çemberin gelişi güzel iki noktasını birleştiren ve merkezden geçmeyen doğruya kiriş, kiriş doğrusu arasında kalan çember parçasına yay, çembere dışardan bir noktadan değerek geçen doğruya da teğet denir.bir dairede en büyük kiriş, o dairenin çapı demektir.

bir dairenin yarıçapı, iki ayrı yönde çemberi keserek bu iki yarıçap arasında bir yayla sınırlanan bir dilim meydana getirir. buna daire kesmesi adı verilir. daire çizmek: bir daire çizmek için yarıçapının uzunluğunu öğrenmiş olmak gerekmektedir. bu verilen yarıçap uzunluğunda pergelin ayakları açılır, pergelin iğneli ucu, dairenin merkezi olarak işaret edilen bir noktaya yerleştirilir, öbür kalemli ucu ile de dairenin çemberi çizilir. dairelerde kullanılan ve değişmez olan pi sayısı: yapılan hesaplarda, daire çemberi nin, dairenin çapma bölünmesinden elde edilen sayı, her vakit için değişmeyen sayıdır. bu da, 3,1416 dır. bu değişmeyen sayı, hesaplarda ve formüllerde kolay olsun diye bir harfle gösterilir. geometride kullanılan bu harf, yunancanın p harfi olan pi dir (okunuşu p dir.) bu açıklamaya önce, pi sinyali her vakit için 3. 1416 ya eşittir. dairenin çevresi:

bir dairenin çevresi, başka bir deyimle bir dairenin çemberi ,pi sayısı ile çapının çarpımına eşittir. bunu formül olarak şu şekilde yazarız:

çember = pi x çap

çap, geometride (r) harfi ile gösterildiği için, bu formül, daha kısa olarak şu şekilde yazılır:

çember = pi r

bu çıkan sayının da yarısını alırsak, o dairenin yarıçapını bulmuş oluruz.
bir daire çapının uzunluğunu bulmak:
bir daire çapının uzunluğunu bulmak da yukarıdaki formüle göre, çok kolaydır. bir dairenin çapı, çemberin uzunluğunun, pi sayısına bölümüne eşittir:

çap = çember/pi

yani, bir dairenin çapını bulmak için o dairenin çemberinin uzunluğunu öğrenmiş olmak yeter. ayrıca ,bir dairenin çemberinin uzunluğunu da bulabiliriz.
1 5 1
2012-10-23T10:20:41+03:00

çember = pi x çap

çap, geometride (r) harfi ile gösterildiği için, bu formül, daha kısa olarak şu şekilde yazılır:

çember = pi r

bu çıkan sayının da yarısını alırsak, o dairenin yarıçapını bulmuş oluruz.
bir daire çapının uzunluğunu bulmak:
bir daire çapının uzunluğunu bulmak da yukarıdaki formüle göre, çok kolaydır. bir dairenin çapı, çemberin uzunluğunun, pi sayısına bölümüne eşittir:

çap = çember/pi

yani, bir dairenin çapını bulmak için o dairenin çemberinin uzunluğunu öğrenmiş olmak yeter. ayrıca ,bir dairenin çemberinin uzunluğunu da bulabiliriz.

0