Cevaplar

2012-10-23T13:47:41+03:00

                                     HÜCRE                                                                                        1) Bir hücrenin yapısı dıştan içe doğru hangi kısımlardan oluşur ?

 

A) Hücre zarı, çekirdek, sitoplazma

B) Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek

C) Sitoplazma, çekirdek, hücre zarı

D) Çekirdek, Hücre zarı, sitoplazma

 

 

2) Hücrede büyüme ve bölünmeyi yöneten aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A) Ribozom B) Mitokondri

C) Çekirdek D) Sentrozom

 

3) Aşağıda hangi hücre yapısının görevi yanlış verilmiştir ?

 

A) Kloroplast – fotosentez

B) Mitokondri – enerji üretimi

C) Ribozom – protein sentezi

D) Golgi cisimciği - solunum

 

4) I. Bakteri II. Çiçek yaprağı

III. Sinek IV. Alyuvar

V. Mavi – yeşil algler (yosunlar)

 

Yukarıdakilerden hepsinde bulunan hücresel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hücre zarı B) Hücre duvarı

C) Plastidler D) Sentrozom

 

5) Aşağıdaki canlıların hangilerinde, hücre çekirdeği yoktur ?

 

I . Bitki II. Mantar

III. Alyuvar IV. Bakteri

 

A) I,II B) II, III C) I, III D) III, IV

 

6) Aşağıdaki hücre yapılarından hangisinin karşısında verilen görev, kendisiyle ilgili değildir ?

 

A) Hücre zarı – madde alış verişi

B) Lizozom – hücre içi sindirim

C) Çekirdek – hücre yönetimi

D) Ribozom – enerji üretimi

 

7) Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlılarda ortaktır ?

 

A) Yürüme B) Beslenme

C) Doğma D) Uyuma

 

8) Hücrede kalıtsal karakterler nerede bulunur ?

 

A) Sentrozomda B) Ribozomda

C) Kofulda D) DNA’da

 

9) Bitkisel hücrelerde, besinin üretilip depolandığı organel çifti aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A) Ribozom, Lizozom

B) Kloroplast, Lökoplast

C) Mitokondri, Rizozom

D) Sentrozom, Koful

 

10) Genç bir bitki hücresinin, sitoplazma miktarı fazla, çekirdeği büyük ve kofulları küçüktür. Hücre yaşlandıkça, kofulların büyümesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir ?

 

A) Enerji üretiminin azalması

B) Sindirimin azalması

C) Artık maddelerin kofullarda depolanması

D) Hücre çekirdeğinin yok olması

 

0
2012-10-23T13:48:44+03:00

BENİMKİ KLASİK TARZDA İSTERSEN DOĞRU - YANLIŞ VEYA TEST BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİN

1.Üreme canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli midir?
Hayır. Üreme yalnızca canlıların nesillerini devam ettirmelerini sağlar.

2.Üreme nedir?
Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmelerine üreme denir.

3.Dişi üreme hücresine ne ad verilir?
Yumurta denir.

4.Erkek üreme hücresine ne ad verilir?
Sperm denir.

5.Dişi üreme hücresi olan yumurtanın özellikleri nelerdir?
Büyük ve hareketsizdir. Hücre zarı sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Bol sitoplazmalıdır.

6.Erkek üreme hücresi olan spermin özellikleri nelerdir?
Küçük ve hareketlidir. Baş,orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur. Baş kısmı hücre zarı,sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Az sitoplazmalıdır.

7.Döllenme nedir?
Üremenin gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi gerekir. Bu olaya döllenme denir. Döllenmiş yumurtaya zigot denir.

8.Dişi üreme yapı ve organları nelerdir?
Dişi üreme organları vücudun içindedir. Yumurtalık,yumurta kanalı,döl yatağı ve vajina dır.

9.Yumurtalığın özellikleri nelerdir?
Dişi bireyde iki yumurtalık vardır. yumurtalıklarda yumurtalar üretilir.

10.Yumurta kanalını açıklayın.
Yumurtalıklarda üretilen yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan yapıdır. Döllenme olayı burada gerçekleşir.

11.Zigotun yerleştiği ve geliştiği yer neresidir?
Döl yatağıdır.

12.Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı nedir?
Vajinadır.

13.Erkek üreme yapı ve organları nelerdir?
Erkek üreme organlarının bir bölümü vücut dışında,bir bölümü vücut içindedir. Bunlar,testis,salgı bezleri,sperm kanalı ve penistir.

14.Testislerin özellikleri nelerdir?
Erkek bireyde iki testis bulunur. Testislerde spermler üretilir.

15.Salgı bezlerinin görevi nedir?
Spermlere kaygan bir ortam oluşturarak hareketlerini kolaylaştırır.

16.Spermleri testisten penise taşımakla görevli yapı nedir?
Sperm kanalı.

17.Spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı atılmasını sağlayan yapıya ne denir?
Penis.

 


18.Sperm ve yumurtadan bebeğin oluşumunu açıklayın.
Birçok sperm yumurtanın etrafını sarar. Yumurta ve spermin çekirdekleri birleşir. Bu olaya döllenme denir. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigotun gelişmesi sonucu embriyo oluşur. Embriyo iki aydan sonra fetüs adını alır. 40 hafta sonra bebek dünyaya gelir.

19.Embriyonun en hızlı geliştiği dönem nedir?
Embriyonun çok hızlı bir şekilde geliştiği dönem hamileliğin ilk üç ayıdır. Özellikle bu dönemde radyasyonun yoğun olduğu yerlerde bulunmak,sigara,alkol gibi zararlı alışkanlıklar,doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar hem anne adayının hem de embriyonun sağlığını olumsuz yönde etkiler.

 

0