Cevaplar

2016-09-19T18:28:54+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Selanik'in Atatürk'ün üzerindeki etkilerini şöyle sıralayabiliriz.

1. Selanik'in Avrupa ülkeleriyle yoğun ilişki içinde bir şehir olması Mustafa Kemal'in Batı düşünce ve kültür hayatını yakından tanımasını sağlamıştır.

2. Selanik'te Osmanlı ülkesindeki her milletten insanların bulunması Mustafa Kemal'in Osmanlı toplumunun yapısını öğrenmesine katkı yapmıştır.

3. Osmanlı toplumunun küçük bir aynası olan Selanik şehri Mustafa Kemal'in devletin temel sorunlarını erken yaşta farketmesini sağlamıştır.

4. Meşrutiyet yanlısı aydınların Selanik'teki faaliyetleri Mustafa Kemal'in millet egemenliği fikrini benimsemesinde etkili olmuştur.
5 5 5
2016-09-19T18:45:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Selanik, 19. yüzyılın son çeyreğinde Rum, Yahudi, Bulgar, Ermeni ve baskın olarak da Türklerden oluşmuş bir Osmanlı kenti idi. Bu sayede Mustafa Kemal farklı halklarla ve kültürlerle yaşamayı öğrenmiş, onların hayat tarzlarını anlamıştır.

Batınım tüm önemli noktalarına demir yoluna sahip olması ve avrupada basılan çeşitli dillerdeki kitap, dergi ve gazetelerin olması Atatürk'ün Batı'yı tanımasında etkili olmuştur.

İttihat ve Terakki Cemiyeti burada kurulmuştur. Bu cemiyet sayesinde fikir hayatı zenginleşmiş ve devlet sorunları ile ilgilenmeye başlamıştır.


4 4 4