Cevaplar

2012-10-23T15:25:48+03:00

UYARI : Fiziki haritalarda kullanılan renkler, yer şekillerini göstermez. Yükselti ve derinlik basamaklarını göstermek için kullanılır.

 

- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi Yöntemi

 

Bu yöntemle yapılan haritalarda yer şekilleri izohipsler yardımıyla gösterilir.

 

İzohips (Eş yükselti) Eğrisi

 

Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğriye eş derinlik (izobath) eğrisi denir.

 

İzohips Aralığı (Eş Aralık)

 

İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık denir.

 

İzohipslerin Özellikleri

 

İzohipsler iç içe kapalı eğrilerdir. Her izohips, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır. Dik yamaçlarda izohipsler sık geçer Eğimin azaldığı yerlerde izohipsler seyrek geçer Doruk nokta ya da üçgen ile gösterilir. Çevresine göre çukurda kalan yerler yani çanaklar, içe doğru çizilen oklarla gösterilir.

 

UYARI : Kıyı çizgisinden 0 m eğrisi geçer. Her eğri, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır. İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim artar.

 

Haritalarda Yer şekillerinin Gösterilmesi

 

Yer şekillerinin gösteriminde en çok kullanılan yöntem izohips yöntemidir.

İzohips yöntemi ile yapılan haritalarda izohipslerin uzanışına göre, tepe, sırt, boyun, yamaç, vadi, delta gibi yer şekillerini harita üstünde tanımlamak mümkündür.

0
2012-10-23T15:58:37+03:00

Eğimin azaldığı yerlerde izohipsler seyrekleşir

0