Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T16:16:53+03:00

Kaplıça Sıçak sular 30-600 adet 
Türbeler 27- 17 adet 
Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T16:17:07+03:00

Osmanlının Balkanlarda Bıraktığı Hamamlar Hangileridir


Üsküp Davud Paşa Hamamı

Davut Paşa Hamamı Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır II Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam İsabey Hamamı ile birlikte üsküp'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir

Çarşı Hamamı

Ramazanoğlu Piri Bey tarafından 1529 yılında yaptırılmıştır Soğukluk sıcaklık bölümü ve halvet odalarıyla klasik Osmanlı hamam mimarisinin tipik örneklerindendir Giriş kapısındaki taş işçiliği ilginçtir

Valide Sultan Hamam

Konya Karapınar ilçe merkezinde bulunan Valide Sultan Hamamı XVI yüzyılda Yavuz Sultan Selim’in annesi Hürrem Sultan tarafından yaptırılmıştır Sultan IISelim Külliyesi ile beraber yaptırılan hamam da Mimar Sinan eseridir
Günümüze harap bir halde gelebilen bu hamam kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır Kare planlı bir yapı olup soyunmalık ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir Üzerini merkezi bir kubbe örtmüştür Hamamın kapı ve pencere alınlıkları sivri kemerli nişler halindedir

Gazi Mehmed Paşa Hamamıİsa Bey Hamamıİsa Bey Hamamı (Selçuk) İzmir ili Selçuk ilçesinde Ayasuluk Kalesi ile St John Kilisesi’nin bulunduğu tepenin yamacında bulunan bu hamam İsa Bey Camisi ile birlikte yapılmıştır Kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamakla beraber caminin yapım kitabesine dayanılarak h 776 (1375) yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır

Hamam kesme taş ve tuğladan yapılmış olup klasik Türk hamamlarının özelliklerini yansıtmaktadır Soğukluk ılıklık ve sıcaklıktan meydana gelmiştir Bütün bu bölümler pandantifli kubbelerle örtülmüş olup kubbe kasnaklarında stalaktitli bir friz çepeçevre dolaşmaktadır

Hamam günümüzde iyi bir durumdadır

1 5 1