Cevaplar

2012-10-23T18:47:36+03:00
İç Gelişme ve Dış Gelişme Nedir - İç Gelişme Ve Dış Gelişme Hangi Hayvanlarda Görülür

Hayvanlarda üç şekilde üreme-gelişme görülür:

1Vivipar:İç döllenme ve iç gelişme yapan canlılardır (memeliler)

2Ovipar:İç döllenme yaparlar fakat gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur (kuşlar, bazı sürüngenler)

3Ovovivipar:Gelişme ana vücudunda ve yumurta içerisinde olur Belli bir süre sonra canlı yumurtayı ve ana vücudunu terk eder ve doğuyormuş gibi gözükür (bazı sürüngenler ve bazı balıklar)

İç döllenme:Kara hayvanlarında görülür Döllenme dişinin vücudu içinde olur Bu nedenle az sayıdaki üreme hücresi tür sürekliliği için yeterlidir Bazı canlılar suda yaşamalarına karşın, yavru sayısını koruyabilmek için iç döllenme yapabilirler (köpek balığı, lepistes)

Başkalaşım(metamorfoz):Çok yumurta oluşturan bazı canlılarda yumurta içindeki besin maddesi (vitellüs) çok az olduğundan embriyo gelişimini tamamlamadan yumuırta larva halinde çıkar, dışarıda gelişerek ergin birey halini alır Bu olaya metamorfoz denir Kurbağalarda görülür

Balık ve kurbağalarda üreme: Dış döllenme görülür, yumurtalarında kabuk oluşmaz Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılır Erkeklerde ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır

Sürüngen ve kuşlarda üreme:İç döllenme dış gelişme görülür Embriyo gelişimini yumurta içinde tamamlarBazı yılan türlerinde faklılık görülebilir Erkeklerde wolf kanalı yalnız spermleri taşır Boşaltım maddeleri ise ayrı bir kanal ile kloak tan dışarı atılır

 

0
2012-10-23T21:32:17+03:00

Gelişme çeşitleri:

A-dış gelişme:

Yavru anne vücudu dışında gelişir
Çiftleşmeden sonra anne yumurtalarını bırakır(balık,böcek kurbağa)
Kuş ve sürüngenlerin bazılarında kuluçkaya yatan anne yumurtaları uygun sıcaklıkta tutar
Kuş yumurtalarında bulunan kabuk kurbağa ve balık yumurtasında yoktur

B-iç gelişme:

Yavru anne vücudunda gelişir
Yavrunun gelişimi için gerekli besin anne tarafından sağlanır
Oluşan artıklar anne vücudu ile dışarı atılır

1 3 1