Cevaplar

2012-10-23T18:50:58+03:00
Fibonacci Serisi Nedir:

Fibonacci dizisi sayıları 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, … vb. şeklinde devam eder. Bu sayılar birbirleriyle oranlandığın da altın oran ortaya çıkar ve her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamıdır.

Fibonacci Serisi Aşağıdaki Formul ile Hesaplanır

F(n) = F(n-1) + F(n-2) 
F0 = 0, F1 = 1

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace FibonacciSerisi
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Title = "Fibonacci Serisi Hesaplama";
            Console.Write("Fibonacci Serisinin Kaçıncı Elemanına Kadar Hesaplansın? : ");
            int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            long a = 0;
            long b = 1;
            Console.Write("{0} {1} ",a,b); //ilk elemanlar her zaman 0 ve bir bu yüzden bunları direk ekrana yazalım
            for (int i = 0; i <= sayi; i++)
            {
               long c = a + b; //önceki 2 elemanı toplayıp yeni elemanın değerini bulalım
               Console.Write(c+" ");
               a = b;
               b = c;
            }
            Console.ReadKey();
        }
0