Cevaplar

2012-10-23T19:02:54+03:00

sümerler ordu.

-eli silah tutan her erkek askerdi ve savaşlara katılmak zorundaydı.

-erlere Erin, komutanlara Ukus denirdi.

-ordu, yaya ve arabalılardan oluşurdu.

en önemli özellik olarak düzenli orduları yoktu. Mezopotamya da Babillere kadar düzenli orduya rastlanmaz.

4 5 4
2012-10-23T19:03:48+03:00

Ordu
Mezopotamya sık sık istilalara uğradığı için burada yaşayan devletler güçlü ordular kurmuşlardır. Sümerlerde köleler hariç her erkek asker kabul ediliyordu.

1 1 1