Cevaplar

2012-10-23T18:58:41+03:00

iç gelişme dış gelişme


A-DIŞ DÖLLENME:

Yumurta ve spermin birleşmesi vücut dışında gerçekleşir
Sadece suda yaşayan canlılarda görülür(balık,kurbağa ve semender)
Döllenme şansını artırmak için çok sayıda yumurta ve sperm oluşturulur
Yavru bakımı yoktur
Çiftleşme organı yoktur

B- İÇ DÖLLENME:
Yumurta ve spermin birleşmesi dişinin vücudunda olur

Karada yaşayan canlılarda ve suda yaşayan bazı canlılarda görülür(balina ,yunus,köpek balığı,fok)
Yavru bakımı görülür(kuş memeli)
Oluşan yumurta sayısı az sperm fazladır
Döllenmeden sonra zigot,embriyo ve canlı oluşur


Döllenme farklılaşma gelişme

Yumurta+sperm ------------->zigot ------------->embriyo -------->canlı

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T19:01:32+03:00
İç Gelişme ve Dış Gelişme Nedir - İç Gelişme Ve Dış Gelişme Hangi Hayvanlarda Görülür
Hayvanlarda üç şekilde üreme-gelişme görülür:
1Vivipar:İç döllenme ve iç gelişme yapan canlılardır (memeliler)
2Ovipar:İç döllenme yaparlar fakat gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur (kuşlar, bazı sürüngenler)
3Ovovivipar:Gelişme ana vücudunda ve yumurta içerisinde olur Belli bir süre sonra canlı yumurtayı ve ana vücudunu terk eder ve doğuyormuş gibi gözükür (bazı sürüngenler ve bazı balıklar)

İç döllenme:Kara hayvanlarında görülür Döllenme dişinin vücudu içinde olur Bu nedenle az sayıdaki üreme hücresi tür sürekliliği için yeterlidir Bazı canlılar suda yaşamalarına karşın, yavru sayısını koruyabilmek için iç döllenme yapabilirler (köpek balığı, lepistes)
Başkalaşım(metamorfoz):Çok yumurta oluşturan bazı canlılarda yumurta içindeki besin maddesi (vitellüs) çok az olduğundan embriyo gelişimini tamamlamadan yumuırta larva halinde çıkar, dışarıda gelişerek ergin birey halini alır Bu olaya metamorfoz denir Kurbağalarda görülür
Balık ve kurbağalarda üreme: Dış döllenme görülür, yumurtalarında kabuk oluşmaz Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılır Erkeklerde ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır
Sürüngen ve kuşlarda üreme:İç döllenme dış gelişme görülür Embriyo gelişimini yumurta içinde tamamlar Bazı yılan türlerinde faklılık görülebilir Erkeklerde wolf kanalı yalnız spermleri taşır.
0