Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T19:10:18+03:00

YGS TemEl Matematik 
Mantık 
İşlem Yeteneği / Temel Kavramlar - Sayılar * 
Sayı Basamakları * 
Taban Aritmetiği 
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar * 
Bölme Ve Bölünebilme * 
Asal Çarpanlara Ayırma ve OBEB-OKEK * 
Faktöriyel 
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama * 
Mutlak Değer * 
Üslü İfadeler * 
Köklü İfadeler * 
1. Dereceden Denklemler * 
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma * 
Oran ve Orantı * 
Problemler *** 
Kümeler * 
Sıralı İkililer, Kartezyen Çarpım ve Bağıntı 
Fonksiyonlar * 
Modüler Aritmetik 
İşlem 
Permütasyon 
Kombinasyon * 
olasılık * 

YGS Geometri 
Temel Kavramlar 
Doğruda Açılar 
Açı Birimleri 
Üçgende Açılar * 
Özel Üçgenler * 
Üçgende alan * 
Üçgende Açıortay ve Kenarortay * 
Üçgenlerde Benzerlik * 
Üçgenlerde Açı-Kenar Bağıntıları 
Çokgenler 
Genel Dörtgenler 
Kare ve Dikdörtgen * 
Deltoid 
Yamuk * 
Çemberde Açılar * 
Çemberde Uzunluk * 
Dairede Alan * 
Uzay Geometrisi 
Katı Cisimler * 
Noktanın Analitik İncelenmesi * 
Doğrunun Analitik İncelenmesi * 
Simetri * 

YGS Fizik 
Birimler * 
Vektörler ve Kuvvetler * 
Moment ve Denge * 
Ağırlık Merkezi * 
Basit Makineler * 
Madde ve Özellikleri * 
Isı ve Sıcaklık * 
Genleşme * 
Basınç * 
Kaldırma Kuvveti * 
Doğrusal Hareket * 
Bağıl Hareket ve Nehir Problemleri 
Dinamik 
İş-Güç-Enerji * 
Elektrostatik ve Coulomb Kuvveti * 
Doğru Akım Devreleri 
Lambalar * 
Elektroliz 
Mıknatıslar * 
Transformatörler * 
Ses Dalgaları 

YGS Kimya 
Madde ve Özellikleri * 
Atomun Yapısı * 
Periyodik Cetvel * 
Bileşikler * 
Kimyasal Reaksiyonlar * 
Mol Kavramı * 
Kimya Yasaları ve Kimyasal Hesaplamalar * 
Gazlar * 
Çözeltiler * 
Radyoaktivite 
Kimyasal Bağlar 

YGS Biyoloji 
Bilim, Biyoloji Bilimi, Bilimsel Yöntem 
Biyoteknoloji 
Canlıların Ortak Özellikleri * 
Organik ve İnorganik Bileşikler (Besinler) * 
Hücrenin Yapısı * 
Hücre Zarından Madde Alışverişleri * 
Enzimler * 
Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi * 
Canlıların Sınıflandırılması * 
Virüsler ve Bakteriler * 
Ekoloji * 
Hücre Bölünmeleri * 
Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler 
Evrim * 
Canlılarda Üreme * 
Canlılarda Büyüme ve Gelişme 
Kalıtım * 
ATP ve Metabolizma * 
Oksijensiz ve Oksijenli Solunum 
Fotosentez ve Kemosentez 
Bitkisel Dokular / Bitki Fizyolojisi * 

LYS-1 Matematik 
YGS Temel Matematik'teki konular dahil. 
Polinomlar * 
2. Dereceden Denklemler * 
Eşitsizlikler * 
Parabol 
Binom Açılımı 
Trigonometri *** 
Karmaşık Sayılar * 
Logaritma * 
Tümevarımda İspat Yöntemleri (Sözel olarak sorabilirler.) 
Toplam ve Çarpım Sembolleri * 
Diziler ve Seriler * 
Matris ve Determinant * 
Özel Tanımlı Fonksiyonlar * 
Limit ve Süreklilik *** 
Türev *** 
İntegral *** 

LYS-1 Geometri 
YGS Geometri'deki konular zaten çıkıyor burada da. 
Vektörler * 
Çemberin Analitik İncelenmesi * 
Genel Konik Denklemi 
Konikler * 
Uzayın Analitik İncelenmesi (Uzayda Nokta, Vektör, Doğru ve Düzlem) * 

LYS-2 Fizik 
YGS Fizik'teki konular dahil. 
Atışlar * 
Dairesel Hareket * 
Harmonik Hareket * 
Kepler Yasaları ve Genel Çekim Yasası 
İtme ve Momentum * 
Elektrik Alan * 
Elektriksel Potansiyel Enerji ve Elektriksel Potansiyel * 
Paralel Levhalar * 
Üreteçler - Motorlu (zıt EMK'lı) Devreler * 
Kirchoff Yasaları 
Yay Dalgaları * 
Su Dalgaları * 
Işık Dalgaları * 
Foton, Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı * 
Manyetik Dolanım ve Elektromanyetik Dalgalar 
Atom Fiziği * 
Rölativite (Einstein'a Göre Enerji) 
Güneş Enerjisi 

LYS-2 Kimya 
YGS Kimya buraya da dahil. 
Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji (Entalpi) * 
Kimyasal Reaksiyonlarda Hız * 
Kimyasal Denge * 
Çözünürlük Dengesi * 
Asit - Baz Dengesi * 
Aktiflik ve Redoks Reaksiyonları * 
Elektrokimyasal Piller * 
Elektroliz 
Kimyasal Bağlar * 
Organik Kimya ***

0