Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T19:55:44+03:00
Disakkaritler

İki glikoz birleştiğinde maltoz ve su, glikoz ve fruktoz birleştiğinde sakkaroz ve su, glikoz ve galaktoz birleştiğinde ise laktoz ve su açığa çıkar.

glikoz+glikoz=maltoz+su

glikoz+fruktoz=sakkaroz+su

glikoz+galaktoz=laktoz+su

0
2012-10-23T19:58:18+03:00

Disakkaritler çift şeker (iki monosakkarit) molekülü yapısındadırlar.
Disakkaritleri laktoz, sakkaroz, maltoz olarak üç grupta inceleyebiliriz. İki monosakkaritti
birbirine bağlayan, glikozid bağıdır.
Disakkaritler genellikle doğada süt, şeker kamışı ve şeker pancarında bulunur.
Bazı disakkaritler hakkında kısa bilgi aşağıda sunulmaktadır.
- Laktoz (süt şekeri): İnsan ve hayvan sütünde bulunan şekerdir. 1 molekül glikoz ile 1
molekül galaktozun bileşiminden oluşur. Anne sütünde % 7-8 gram, inek sütünde % 4-5
gram oranında bulunur.
- Sakkaroz (=sukroz): 1 molekül glikoz ve 1 molekül fruktozdan oluşur. Direkt sakkaroz
olarak vücutta kullanılmaz. Şeker kamışı ve şeker pancarında bulunur.
- Maltoz: Tahıllarda ve özellikle arpada ve baklagillerde bulunur. 2 molekül glikozdan
oluşur. Çimlenmiş arpa ile tahıllardaki nişastanın hidrolizi ile elde edilir.
Disakkaritlerin genel özellikleri:
- Sulu asitte hidrolize olup yapı taşlarına (monosakkaritler) ayrılırlar.
- Suda kolay erirler. Monosakkaritlerin erimesi daha kolay olup, osmotik basınçları
disakkaritlere göre iki kat daha fazlad

0