Cevaplar

2012-10-23T21:56:28+03:00

Kendisi için gerekli besin maddelerini dış ortamdan hazır olarak alan, ancak kendisi üretemeyen canlıların genel adı. Bütün hayvanlarla bitkilerin bir kısmı heterotrof; bir diğer adıyla dışbeslektir. Bitkilerin, kendi besinlerini yapabilme ve depo edebilme özelliği vardır;

 
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T21:59:30+03:00

Dışbeslek (Heterotrof)

Dışbeslek ya da ardıbeslek (heterotrof) (Yunan. heterone = (bir)başka ve trophe = beslenme), büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan karbonu organik maddelerden alan organizma türüdür.

Dışbeslekler, besin zinciri içinde tüketici olarak bilinirler. Karşıtı, anorganik karbon dioksit ya da bikarbonatları tek karbon kaynağı olarak kullanan kendibesleklerdir. Bütün hayvanlar, mantarlar ve birçok bakteri türleri dışbeslektirler. Bâzı parazitik bitkiler de kısmen veyâ tamâmen dışbeslek olmuşlardır. Etobur bitkiler et besinlerini azot talebini tamamlamak için kullandıklarından kendibeslek sayılırlar.0