mineral çeşitlerinin görev ve özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangizi yanlıştır?
a) fosfor: ATP nin yapısına katılır
b) kalsiyum: enzim inhibitörü olarak görev yapar
c) sodyum: kas kasılmasında görev yapar
d) demir: hemoglobinin yapısında bulunur
e) magnezyum: klorofilin sentezinde kullanılır

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-23T22:14:11+03:00

Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir element. Sembolü “Ca”dır. İsmi Latincede “kireç” mânâsına gelen “calx” kelimesinden gelmektedir. İlk defa 1808’de Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir.Metalik kalsiyum gümüş gibi parlaktır. Özgül ağırlığı 1,55 g/cm³tür. 851 °C’de erir. 1439 °C’de kaynar.Elektriği iyi iletir. Gevrek (kırılgan) olmasına rağmen yumuşaktır. Sertliği sodyum ile alüminyum arasındadır. Haddelenebilir ve dövülebilir. Çekme mukâvemeti 438 kg/cm²dir. Oksidasyon değeri 2+’dır. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,08’dir. Yeryüzünde altı tabiî izotopu bulunmaktadır: Ca40, Ca42, Ca43, Ca44, Ca46 ve Ca48. Dünyâ üzerindeki kalsiyum elementinin % 97’si Ca40 izotopudur. Sun’î olarak pekçok radyoaktif izotopları elde edilmektedir. Bunlardan birisi Ca45 olup, kemikte kalsiyum kalıntısı üzerinde yapılan araştırmalarda, su tasfiye işlemlerinde, deterjan aktivitesi için ve yüzey ıslanması hâdiseleri üzerindeki çalışmalarda kullanılmaktadır.

 

b) kalsiyum: enzim inhibitörü olarak görev yapar yanlıştır.

1 5 1
2012-10-23T22:26:05+03:00

B) kalsiyum:enzim inhibitörü olarak görev yapar

0