Cevaplar

2012-10-23T23:40:16+03:00

“Amaç, neden, özgülük, görelik, karşılık” bildirir. 
“Hakkında, nedeniyle, yüzünden, maksadıyla” anlamlarını ifade eder.
Yalın hâldeki ya da iyelik eki almış kelimelerle birlikte kullanılır. 
İsim olarak kullanıldığında üzerine ek alabilir.
 
*  Bu edatla kurulan söz öbekleri, cümlede genellikle edat tümleci olarak kullanılır.
 
Çalışmak için başvurdu.     (amacıyla, başvurunun amacı, sebebi)

2 3 2