Cevaplar

2013-05-04T18:03:15+03:00

efes artemis internette gördümm

0
2013-05-04T18:03:44+03:002. Siyasi Tarih
Friglerden kalan yazdı belgeler henüz okunmadığından onlar hakkındaki bilgiyi Yunan yazarlarından, Asur vesikalanndan ve dağıldıklar, yerlerdeki höyüklerden çıkardan yazısız kalıntılardan öğreniyoruz.
Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşen Frigler, buradaki insanlarla karışıp kaynaştılar ve zamanla kuvvetlenerek bir devlet kurdular (M.Ö. 1180-676)Homeros’un destanlarında anlatıldığına göre Frigler ziraatçi ve banşsever bir milletti. Başkentleri Gordion’du (Polatlı).

Efsaneye göre Frig Kralı Gordios, çift sürerken üstünde kuşların uçtuğunu gorur. Bunun sebebim anlamak için şehrin kapısına gider. Orada gördüğü güzel kıza olanları anlatır. Kral olacağın, öğrenir. Bu kızla evlenen Gordiosun Midas adi, bir çocuğu olur. Frigyada karışıklıklar çıkınca da şehre ilk o girdiği için kral seçilir Gord,on şehrini kurduğu, daha sonra yerine geçen oğlu Midas’ın Batı Anadolu ileLid-ya ülkesini hakimiyeti alüna aldığı rivayet edilir. Beş yüzyıl devam eden Frig Devleti run (M.Ö. 1200-M.Ö.VII yy.) ydcımma kuzeyden gelen Kimmerler sebep olmuştur.

3. Frig Medeniyeti
Frigler çiftçilikle uğraşan barışçı ve zengin bir milletti. Bir efsaneye göre ilk Frıg kralı köylü olup çiftçi boyunduruğunu oka bağlayan kördüğümün sahibi idi Ho-rneros destanında Frigyaldann hayvan sürülerinin bolluğundan, cins atlarından bafi-anmn bereketinden bahsetmektedir. Onlarda çift bozan ve öküz öldüren kimse idam edilirdi. Ülkenin tek zenginlik kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Frig kralları çiftçilik ve hayvancılığın korunması için çalışmış ve her türlü tedbiri almışlardır.

a) Devlet İdaresi
Frigler, krallıkla idare edilirlerdi. Frig krallar, genellikle Gordios ve Midas ad-ten de anılmışlardır. Bazı tarihçilere göre de Midas sözü bir hükümdarlık unvan, idi Krallara ülkenin ve tarımın gelişmesine çalışmışlar ve buna dair ağır hükümlü kanunlar koymuşlardır. Devlet idaresinde de ilk sıralarda HitiÜerin, daha sonra da Yunanldann etkisinde kalmışlardır.

b) Sosyal Hayat
HaUc tarım ve hayvancılık yapardı. Bu sebeple kendileri varlıklı ve hükümetleri de zengindi. Hayvan sürülerinin çokluğu, ekilen ve dikilen alanm fazlalığı refah seviyesini gösterirdi. Ayrıca dokumacdık, dantel ve tentene (uzun dantel) örücülüğü ve maden işçiliği ile uğraşmış, demire su vermişlerdir.
Sosyal refahları yerinde olduğu için barışçı bir yapıya sahip olmuşlardır.

0