Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-24T00:22:51+03:00

İç içe girmiş olan bu ilişkiyi üç yönde inceleyebiliriz. Her edebî metnin, içinde oluştuğu tarihî bir dönem vardır ve edebî metinlerin hepsinde bu tarihî dönemlerin izlerini görmek mümkündür. Edebî metinlerin temasını tarihî dönemler etkiler, bu eserleri doğru yorumlayabilmek için o dönemin tarihî olaylarını iyi bilmekgerekir. Bazı edebî metinler, oluştuğu dönemin izlerini taşırken, bazıları da konusunu tamamen tarihî gerçeklerden alabilir. Bu tür metinler, tarihe ışık tutabilir, tarih bilimine kaynaklık edebilir. Göktürk Kitabeleri'ni bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Edebî eserler ve yazarları dönemleri ile birlikte inceleyen edebiyat tarihi, tarih biliminin metodundan yararlanır.

1 5 1
2012-10-24T00:27:18+03:00

birbirine bağlı kelimelerdir . Tarihi insanlar oluşturur . İnsanların geçmişte yaptığı savaş gibi sorunları inceleyen tarihtir. O yüzden tarihin temelini oluşturanda insanlardır.İnsan olmadan tarihte olmaz . Birbirini tamamlar 

0