yer kabuğunun iç kısımları yüksek sıcaklıktadır ve buradaki bütün maddeler erimiş haldedir.bu maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne yükselir. bu olaya volkanizma denir. yeryüzüne çıkan maddeler bazen üst üste birikerek kabartılar oluşturur. günümüzde 550 kadar volkan halen etki durumdadır. bunların %60'ı büyük okyanus'un kıyılarında, %20'si akdeniz kışağında, kalanı ise okyanus ortadaki sırtlarda yer alır.

yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangilarine varılmaz?

1.doğal coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgili örnek vardır.

2. jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri örneklendirilmiştir.

3.insan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştir

4. coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili örnek vardır.

a)yalnız 1

b)yalnız 3

c)1 ve 2

d)3 v 4

e)2,3 ve 4

1

Cevaplar

2012-09-24T12:25:59+03:00

d)3 ve 4 %60 ve %20 gibi terimlere yer verildiği için 4 de görrdüğmüz gibi dağılış ilkesiyle ilgili bize bilhi vermiştir 3 de ise yeryüzüne cıkarak kabartılar olusturur gibi bir cümle var bu nedenle insan ile doğa arasında ki etkileşime değer verilmştir

2 3 2