Cevaplar

2012-10-24T13:44:37+03:00

Hükümetlerin sosyal ve ekonomik sorunlar karşısındaki başarısızlıkları yeni arayışları gündeme getirmektedir .Ulusal bütçelerin ve dış yardımların sosyal ihtiyaçlar için yeterli olmayışı,bütçe açısından daha güçlü STK’lara ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.Bu ihtiyaçlara bir cevap olarak bu sektörün güçlendiğine tanık olunmaktadır .Tüm bu gruplar arasındaki ortak payda,aile yaşamının,işyerinin ve hükümetin dışındaki kişilerin bir araya gelmesidir.Bu kişiler,sorunların çözümü ve daha güzel bir dünya için bir araya gelmişlerdir .Onların hem zamanları hem de emekleri gönüllüğe dayanmaktadır.Günümüzde bu birlikteliklerin toplumsal barışın sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının önemini kısaca aşağıdaki gibi özetleyebilirizz.

2 5 2
2012-10-24T14:56:07+03:00

Hükümetlerin sosyal ve ekonomik sorunlar karşısındaki başarısızlıkları yeni arayışları gündeme getirmektedir.Bu ihtiyaçlara bir cevap olarak bu sektörün güçlendiğine tanık olunmaktadır.Tüm bu gruplar arasındaki ortak payda,aile yaşamının ve hükümetin dışındaki kişilerin bir araya gelmesidir.Bu kişiler,sorunların çözümü ve daha güzel bir dünya için bir araya gelmişlerdir .Günümüzde bu birlikteliklerin toplumsal barışın sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının önemini kısaca aşağıdaki gibi özetleyebilirizz.

6 2 6