1) aşağıdaki ifadelerden hangileri birer aksiyom,hangileri birer teoremdir?

.Farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer.

.İki tek doğal sayının toplamı daima çifttir.

.Tek bir doğal sayının karesi yine tek bir doğal sayıdır.

.Bir doğruya dışındaki bir noktadan en çok bir paralel doğru çizilebilir.

2)aşağıdaki koşullu önermelerle ifade edilen teoremlerin hipotez ve hükümlerini belirtiniz.

a) İki tek doğal sayının çarpımı daima tektir.

b) 2x-10:0 ise x(üzeri 3)+1:126 olur

ç) İki çift sayının farkı çift sayıdır.

4) Herhangi bir tek sayının kuvveti daima tek sayıdır önermesini doğrudan ispat yöntemi ile ispatlayınız...

2

Cevaplar

2012-10-24T15:32:01+03:00

1) teorem:.İki tek doğal sayının toplamı daima çifttir.

.Tek bir doğal sayının karesi yine tek bir doğal sayıdır. 

aksiyom:Farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer.

.Bir doğruya dışındaki bir noktadan en çok bir paralel doğru çizilebilir.

0
2012-10-24T18:16:06+03:00

göre , P (x) polinomunun x-4 ile bölümünden kalan kaçtır ? arkadaşlar o bölüm çizgisi beceremedim pek diğer cevaplar için çok teşekkür ederim bunu da çözümlü cevaplarsanız ç

0