Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-11-27T22:05:18+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Osmanlı dönemi kuruluş ve yükselme dönemlerinin sonrasında "İskan Politikası" ile bu işe başladı diyebiliriz.Toplumsal yapılaşma bu şekilde başladı ve Balkan-Rumeli topraklarında uygulanan "Hoşgörü Politikası" da bu toprakların gelişmesinde bir etkendi.Osmanlının çeşitli emelleri vardı ve Kuruluş döneminde çoğunu gerçekleştirmişti.Mesela; Bizansı zayıflatmak,Anadolu Türk Birliğini Sağlamak ve Güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak gibi.Bu dönemde halkı sıkmayıp herkesin adaletine göre vergiler alınmaya çalıılmış,Deneyimli kadı ve kazaskerlerin yetiştirilip davaları iyi yönetmesi ve yapılar yapıp halkın desteğini kazanması başlıca etkenlerdendir.Kazanılan savaşlar hem halkın hem ordunun moral ve motivasyonunu da arttırmış oldu ve fethedilen topraklarla (gaza-cihad anlayışı)Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı.
Osmanlı Devleti toplumu, islâm Hukuku ve Örfi Hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri "yönetenler", diğeri "yönetilenler"di.Seyfiyye,İlmiyye ve Kalemiyye olarak bu yönetim şekli ayrılır.Bu şekilde teşkilat olarak güçlenilirdi Yönetilenler ise bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıf "Reaya" dır ve vergi verir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi, daha çok eski Türk yönetimine benzediği gibi; Bazı anlayışlar hala devam etmişti.Mesela; Serdariyye (Başkomutanlık ve bütün yetkilerin KUT'a verilen birisine verilmesi),Yerleşik hayata geçirilme sistemi,Divan-ı Hümayun ve Develt hanedandan olan herkes faydalanabilir (sonradan değişti).Bu tip anlayışlar vardı ve tabiki sistem değişmediğinden sonu eski Türk devletlerininki gibi oldu lakin ülkenin ömrünü uzatan çeşitli etmenleri saydık...

900.ÖDEV...:)

İYİ DERSLER...
0