SORU 1:Hidrojen ve oksijen tepkimeye sokulursa hem H_2O_2
hem de H_2O bileşikleri oluşabilir.Bu durumun nedenini Dalton Atom Teorisi'ni kullanarak açıklayınız.
SORU 2 : Kimyanın bilim olma sürecinin ne zaman,nasıl ve hangi olay yada olaylarla başladığını yazınız.
SORU 3 : Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerin oluşturulmasının,bilimsel yönetm için neden esas olduğunu açıklayınız.

HEPSİNİ CEVAPLAR,
DOĞRU CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM İYİ BAYRAMLAR...

1

Cevaplar

2012-10-24T17:50:19+03:00

2-)Kimyanın Bilim Olma Süreci 
Kimyanın bir bilim sayılması 18. yüzyılın sonlarına doğru olmuştur. 18. yüzyıla kadar gecikmesinin nedeni yanma olayını açıklayamamaktır. Johann Becher ve Geoarge Stahl adlı iki alman kimyacı tarafından bulunan teoriye göre yanan madde ateş maddesi adı verilen filojistan çıkarır. Onlara göre bir madde yandığında az miktarda kül ortaya çıkıyorsa o maddede çok miktarda filojistan bulunuyor demektir. Bu teori elementlern ateş, su , toprak , hava sayıldığı dönemlerde kabul edilebilir bir teoriydi. Ama bu dönemlerde yapılan deneyler sonucunda bu teorinin bazı eksiklikleri olduğu anlaşıldı. Örneğin bazı maddeler yandıktan sonra kütlesi azalıyor yada kütlesi artıyordu. Bu sorunun cevabını alamadıkları için kimya bir gerileme sürecine girdi. 
Daha sonra Filojiston teorisini savunan kimyacılar yeni bir teori ortaya attılar. Bu teoriye göre filojiston serbest kaldığında diğer maddeler gibi katı olmayıp gaz halinde gökyüzüne yükseldiğini savudular yani filozistan negatif kütle taşımaktaydı. Ancak bu teoride kabul edilmedi. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışan bilim insanları 18. yy sonlarına doğru çalışmalara hız verdiler. 
Kimya biliminde bir dönüm nıoktası sayılan deney 1777 yılında Joseph priestley tarafından yapıldı. Kırmızı civa oksitin ısıtılmasıyla bir gazın oluştuğunu bu gazın maddelerin yanmasında etkili olduğunu anlaşıldı. Priestley bu gazı filojistonu çıkarılmış madde olarak tanımladı. Priestleyin yaptığı iş doğru ama ulaştığı sonuç yanlıştı.
Daha sonra fransız bilim insanı Lavoiser 1777 de Priestleyin yaptığı deneyi tekrarlıyarak yana olayındaki maddelerin oksijen ile etkileştiğini keşfetti. Bu açıklama ile filoziston teorisi çürütülmüş oldu. Lavoiser ise kimyanın kurucusu olarka anılmaya başlandı. 
Diğer bir ifadeyle kimyanın oluşma süreci deneysel ölçümlerim doğru yorumlanması sonucunda başladı.


1 5 1