Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-24T18:26:46+03:00

TARİHİN ÖZELLİKLERİ                                                          

 

v      Tarihi olayın tekrarlanması mümkün değildir.                            

v      Tarih de gözlem ve deney olmaz.                                                                     

v      Tarihi bir olay belli bir yerde ve zamanda meydana gelir.                                            

v      Tarihi olayın incelene bilmesi için belgeye ihtiyaç vardır.                                              

v      Konusu insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.                                             

v      Bir olayın sonuçları diğerinin sebepleridir.                                                         

v      Günümüz olaylarının aydınlatılmasına ışık tutar.                                    

v      Yer ve zaman öğesi belli olmayan olayların tarihsel değeri yoktur.                  

v      Tarihi olaylar kesin olmayıp her an değişebilir

 

 

ALINTIDIR...

2 4 2
2012-10-24T18:28:34+03:00

Tarih, geçmişi inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Tarihi olayların üzerinden belirli bir zaman geçmesi gerekir.

Tarihi olaylar devamlıdır ve sebep-sonuç ilişkisi içinde birbirini izler. Tarihi bir olay kendinden sonraki olayın sebebi, kendinden önceki olayın sonucudur.

Deney yöntemine başvurulamaz. Örneğin İstanbul’un Fethi’nin Rönesans hareketlerine etkisi laboratuar ortamında incelenemez.

Gözlem yapılamaz. Örneğin Anadolu’nun Türkleşmesi gözlem yoluyla incelenemez.

Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Örneğin kişiler ve yer aynı olsa bile zaman geçmişe dönemeyeceği için Birinci Dünya Savaşı yeniden yaşanamaz.

Tarihin inceleme konusu insan topluluklarıdır. İnsanlara ait her türlü olay tarih bilimi tarafından incelenir.

Tarihçi tarafsız ve güvenilir olmalıdır. Tarafsızlık ve güvenilirlik bilimselliğin temel koşuludur.

Tarih belgelere dayanır. Tarihi bilgilerin elde edilmesinde ana kaynaklardan ya da ikinci el kaynaklardan faydalanılır.

Olaylar; yer, zaman, neden-sonuç bağlamında değerlendirilir.

Devletler tarih sayesinde ayakta kalabilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedirler. 

1 5 1