bilimsel araştırma basamaklarıyla ilgili bir kunu arştırması yapıp yazarmısınız

1konunu belirlenmesi

2sorunun çözümüne yönelik varsayımlarda bulunma

3-konu ile ilgili kaynaklardan bilgi toplama

4-elde edilen bilgilerin sınıflandırılması

5-araştıma sonucunun yazılması

konu dışı bir şey yazmayın lütfen

1

Cevaplar

2012-10-24T20:41:36+03:00


Ünlü İtalyan ressam Zanaro'nun Fatih'in İstanbul'a girişini temsil eden bir tablosu.

İstanbul'un fethi 29 Mayıs 

  

Konstantinopolis(


Constantinople) şehrini 


Sultan II. Mehmed Han'ın (Fatih Sultan Mehmed) komutanlığında fethetmesidir.

Bu fetihten sonra 


Osmanlı Devletiİmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan 


II. Mehmed, "fatih" unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli devletlerden olan 


Doğu Roma İmparatorluğu bu fetihle birlikte sona ermiştir. İstanbul feth edildikten sonra


Orta Çağ kapanmış ve 


1789 


Fransız ihtilali'ne kadar sürecek olan 


Yeni Çağbaşlamıştır.

Önceki İstanbul kuşatmaları

 


Karadeniz ve 


Akdeniz'i birbirine bağlayan deniz yolu üzerinde kurulu olan İstanbul şehri, günümüzde olduğu gibi o zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi. 1453 yılına kadar farklı zamanlarda, 


Avarlar, 


Araplar, Avrupalılar ve 


Osmanlılar tarafından defalarca kuşatılmış, fakat gerek Bizans'ın sahip olduğu Rum ateşi (grejuva), gerekse şehrin o zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı.

Sayıları 29 olan kuşatmalar sırayla şunlardır:

 

 

 

 

ası 

5

0