Cevaplar

2013-05-05T18:27:25+03:00

dörtlukler halınde yazılır en uunlu yazarıda ömer hayyam

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-05-05T18:27:55+03:00

Rubainin Özellikleri:

1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.

2. Rübailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi,tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.

3. Rübai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.

4. Rübaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.

5. Genelde mahlassız şiirlerdir.

6. Rübai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.

7. Rübai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyam(XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizade Haleti, Nâbi ve son dönemde de Yahya Kemal’dir.

Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim

Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim

Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân

Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim

2 5 2