Cevaplar

2015-11-01T21:19:30+03:00
Dilek kipi örnekleri (-se,-sa):
Çalışsam
Oynasam
Okusam
Kalksam
Gelsem
Gitsem 
Beklesem
Sulasam
Çağırsam 
Övünsem
İstek kipi örnekleri(-e,-a):
Çalışayım
Oynayayım
Okuyayım
Kalkayım
Geleyim
Gideyim
Bekleyeyim
Sulayayım
Çağırayım
Övüneyim
Gereklilik kipi örnekleri(-meli,-malı):
Çalışmalıyım
Oynamalıyım
Okumalıyım
Kalkmalıyım
Gelmeliyim
Gitmeliyim
Beklemeliyim
Sulamalıyım
Çağırmalıyım
Övünmeliyim
Emir kipi örnekleri(sadece III. tekil ve çoğul için -sin,-sinler eki):
Çalış
Oyna
Oku
Kalk
Gel
Git
Bekle
Sula
Çağır
Övün

Not: Emir kipi hariç diğer hepsinde I. tekil şahıs(ben) ile çekimledim. Emir kipinde ise I. tekil şahısla çekimlenemiyeceğinden dolayı II. tekil şahıs(sen) ile çekimledim. 


Kolay Gelsin... ^_^


32 4 32