Cevaplar

2015-09-26T20:51:57+03:00
Türkçe’de bir varlığın veya kişinin kime ait olduğunu sormak için “bu kimin arabası, şu kimin çocuğu , bu kimin kalemi, o kimin köpeği” gibi soru cümlelerinden yararlanırız. İngilizce’de ise bu tür sorular sormak için kimin anlamına gelen “whose” soru zamirinden yararlanırız.

 Whose + noun  be    + demonstratives (This, that, these, those, it, they)
 Whose + isim + be fiili işaret zamiri     ( bu, şu, bunlar, şunlar, o, onlar)

 1-Whose    car        is       this ?– Bu kimin arabası?
    Whose + noun + be +  demonstrative 

 2-Whose    gloves    are      they ? – Onlar kimin eldivenleri?
     Whose +  noun +  be + demonstrative
0