Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-24T21:59:01+03:00

Katı maddenin özellikleri, katıyı oluşturan atomların özelliklerine, atomların katı içindeki diziliş biçimlerine ve ortam koşullarına (sıcaklık, basınç vb.) bağlıdır. Çeşitli katılar arasında gözlenen büyük davranış farklılıkları, atomları bir arada tutan bağın türü ile atomların yapısal diziliş biçiminin sonucudur.

Katılar çeşitli yapılarda bulunur. Kristal yapılı katılar, kristal yapıda olmayan biçimsiz (amorf) katılar diye iki gruba ayırabiliriz. Amorf yapıdaki katılarda ise atomlar ve moleküller belirli bir örgü oluşturacak biçimde dizilmiştir. Bu tür katılar arasında çeşitli cam türleri, lastikler ve jeller sayılabilir. Katıların çeşitli özellikleri vardır.

Katılarda esneklik özelliği, elektrik özelliği , dielektrik, yarı iletken, süper iletken, magnetik özelliği , diamagnetizma, paramagnetizma, ferromagnetizma, termodinamik özelliği ısı iletimi , boyca, yüzeyce, hacimce genleşme, erime, donma, faz geçişleri, ses iletimi, yoğunluk, vb. Katıların optik özellikleri, saydam, yarı saydam, saydam olmayan gibi özellikleri vardır.

1 5 1
2012-10-24T22:01:31+03:00

1.Sıkıştırılamazlar.
2.Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
3.Konuldukları kabın şeklini almazlar.
4.Titreşim hareketi yaparlar.
5.Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
6.Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.

7.Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.

2 5 2