Cevaplar

2012-10-25T18:50:25+03:00

Karma Sanatlar: Hem görsel hem işitsel olan sanatlardır. Bunlara "ritmik sanatlar" da denir. Tiyatro, sinema, opera, operet vb.

 

Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organla­rına göre sınıflar.

 

Söz gelimi görsel sanatlar (plastik sanatlar), göze ve görme­ye dayanan sanatları; resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar.

 

Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gi­bi sanatları kapsamaktadır. Ancak, bu sınıflandırmanın ister is­temez dışında kalabilen bazı türler de olabilmektedir. Karikatür veya seramik gibi. Bu nedenle, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuş­tur. Bu sınıflamada söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği göz önünde bulundurulmaktadır.

1 2 1