Cevaplar

2012-10-25T20:43:33+03:00

Aerosoller tozlar, tuz kristalleri, ufak volkanik parçalar, tanecikler, kum taneleri ve diğer damlacıklardır. Bu maddeler kızılötesi ışınları ve güneş ışınlarını yansıtırlar. Ayrıca su buharının yoğunlaşıp önce damlacıklar ve daha sonra yavaş yavaş bulut haline gelmesini sağlayan yoğunlaşma çekirdekleri işlevi görürler. Böylece sera etkisine neden olan su buharının olmaması ısınmayı azaltır...

Aerosoller iklimi nasıl etkiler

Aerosoller küresel iklim dengesinde önemli bir rol oynamaktadır ve bu yüzden iklim değişikliği önemli olabilir. Özellikle dolayı aerosollerin Doğal varyasyonlar, volkanlar epizodik büyük patlamalar gibi Mt. 1991 yılında Pinatubo,zorlayarak önemli bir iklim olarak kabul edilmektedir, yani, böylece Dünya'nın radyasyon dengeyi değiştirir ve bir faktör küresel sıcaklık değişimi neden olmaktadır. Buna ek olarak, yere yakın sadece insanlar atmosferik aerosoller değişiyor olduğu çeşitli yollarla (örneğin endüstriyel emisyon) vardır, ancak alt stratosfer (bunlar sürekli olarak uçak yaydığı olduğu) olduğu kadar yüksek, ve böylece muhtemelen (örn. hava etkileyen contrails ) (3).

Aerosol iki yol (4) hava zorla:

zorlayarak doğrudan ışınımsal: güneş radyasyonu ve karasal radyasyon emilim / emisyon saçılma. dolaylı ışıma ağırlıklı bulut özelliklerine aerosollerin etkileri, zorlama. (A minör dolaylı etkisi sera gazlarının heterojen kimyası içerir: bu gazların bir aerosol yüzeyine tepki ve bu nedenle ışınımsal özellikleri değişebilir.)

Sera gazları iyi anlaşılmış etkiye sahip küresel radyasyon dengesi ve yüzey sıcaklıkları, onların konsantrasyonu az değişkenliği (su buharı ve ozon hariç) vardır, ve onların uzun vadeli trendleri iyi bilinmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç on yıl boyunca beklenen iklim değişikliği, sera gazı bileşeni çok güven var. Ancak aerosoller nedeniyle iklim zorlamalara özellikle dolaylı ışınımsal zorlama, iyi belirlenmiş değildir. Nitekim, aerosoller geçen yüzyılın iklim değişikliği yorumlanması ve gelecekteki iklim değişikliği projeksiyon belirsizlik en büyük kaynaklarından biridir.

Bulutlar üzerinde aerosollerin etkisi yüksek derecede spekülatiftir. Teorisi daha aerosol, küçük bulut damlacıkları olma eğilimindedir ve daha ama daha küçük damla ile bulutlar yüksek albedo olması. Bu gezegensel albedo artıracak, yani bir soğutma etkisi vardır. Twomey (5) bir bulut içinde damlacık kitle aerosollerin sayısı konsantrasyonu (N) ile orantılı olarak azaldığı ampirik göstererek, bu teorinin ilk adım önerdi. Diğer bir deyişle, ortalama damlacık çapı (r) ile orantılıdır:

r ~ N -0.33 veya D r / r = - (D N / N) / 3

% 30 (D N / N = 0,3) ile aerosol konsantrasyonu arttıkça, damlacık çapı% 10 oranında azaltılması ve aynı toplam bulut su içeriği için, damlacıkları sayısını% 30 oranında artar Yani eğer.

Bu ilişki çeşitli tarla denemelerinde şaşırtıcı derecede iyi doğrulanmış olsa da, o bulut su içeriği korunacaktır olup olmayacağı belirsizdir. Ve bulutların zorlayarak ışınımsal üslerine ve üstleri yükseklikleri kuvvetlice bağlıdır bilinmemektedir.Ayrıca, bir bulut damla boyutundaki değişiklik bulut, gelişmeye yağmur üretmek veya buharlaşmasına hangi şekilde etkileyecektir. Bazı durumlarda aerosoller onlar bulut yoğunlaşma çekirdekleri olarak hareket çünkü hiçbiri, önce var bulutları oluşturabilir. Stratus bulutlar eğilimli okyanus alanları üzerinde Uydu görüntüleri (özellikle yüksek basınçlı bölgeler ve / veya düşük deniz yüzeyi sıcaklıkları üzerinde) bu gemileri genellikle onların yol boyunca stratus hatları tetikleyebilir göstermektedir. Bunlar 'gemi parçaları' albedo artırmak ve net soğutma neden olur. Başka bir örnek fitoplankton (3) tarafından DMS üretimidir. Sülfat aerosol bulut oluşumu artırır atmosfere bu DMS sızıntıları bazıları.Kuzeybatısında Tazmanya Cape Grim az hassas ölçümler DMS güney okyanuslar (6) üzerinde bulutlar çekirdeklenme ana ajan olduğunu göstermiştir. Büyük okyanus gyres içindeki yüzey sularında genellikle özellikle demir, besinlerin tükenmiş. Bir deneme, demir tohumlama dramatik okyanus DMS üretimini artırdığını göstermektedir. , Suni biyojenik, volkanik veya toprak tabanlıdır aerosoller ve bazı aerosollerin kimyasal reaksiyonlar, kesirleri tam olarak anlaşılamamıştır. Buz faz dahil karmaşıklığı fazladan bir adım ekler. Kısacası, böylece bulutlar ve iklim üzerindeki aerosollerin etkisi çok belirsizdir.

Sera gazları, aerosol ve diğer varyantları zorlayarak iklimi, genellikle W m -2 ifade radyasyon dengesi elde edilen net değişiklik olarak ifade edilir. Gerçekten, elbette önemli ne ısıtılması veya soğutulması varyantı taşıyan ne kadar.Örneğin, Dünya atmosferinin net ısınma yüzeyinde 33K ise (-18 ° C ila +15 ° C, Kısım 2.8). (Gibi sera gazları, aerosol veya bulutlar olmadan bir atmosfere göre) Radyasyon birimleri kullanımı yerine sıcaklık birimleri nedeni yüzey sıcaklıkları bazı pertürbasyon (örneğin, bir volkanik patlama gibi) etkisi, atmosferik ve okyanus sirkülasyonu gibi karmaşık geribildirim etkileri, bir bereket içermesidir. Zorlama ışınımsal fazla 'ham' ve örneğin genel dolaşım modelleridir (GDM) arasında daha doğrudan bir şekilde karşılaştırılmasına olanak sağlar.

Aerosol konsantrasyonları rüzgar bağlıdır, arazi yüzey koşulları (vejetasyon kapak), deniz yüzeyi sıcaklığı, ve diğer iklim faktörleri. Bir Buz Çağı sırasında aerosol türleri ve dağılımları buzullarası sırasında olanlardan çok farklıydı. Aerosol buzul dönemlerinin ve buzul çağları arasındaki farkı arttırmak olumlu geribildirim gibi davranır mümkündür. Örneğin, bir buzul döneminde, soyulmuş Periglasyal ovaları üzerinde güçlü rüzgarlar soğuk muhafaza, yüksek bir gezegen albedo için contributinging, daha fazla toz almak olabilir . Başka bir deyişle, hava ile aerosol karmaşık bir şekilde birbiri ile ilişkilidir.

 

 

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-25T20:43:42+03:00

erosollerin iklime etkisi

Aerosoller tozlar, tuz kristalleri, ufak volkanik parçalar, tanecikler, kum taneleri ve diğer damlacıklardır. Bu maddeler kızılötesi ışınları ve güneş ışınlarını yansıtırlar. Ayrıca su buharının yoğunlaşıp önce damlacıklar ve daha sonra yavaş yavaş bulut haline gelmesini sağlayan yoğunlaşma çekirdekleri işlevi görürler. Böylece sera etkisine neden olan su buharının olmaması ısınmayı azaltır.

2 4 2