Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T11:39:59+03:00

“de” “da” bağlacı da tıpkı “ki” bağlacı gibi ayrı bir sözcük olduğu için daima ayrı yazılır.Bulunma durum eki olan “-de,-da, -de,-ta” ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. “de,da” bağlacıyla “-de,-da,-te,-ta” ekleri birbiriyle karıştırılmamalıdır.Pratik olarak birbirinden şu şekilde ayırt ederiz: Cümle içerisinde cümleden “de”yi çıkartırız,eğer cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa o “de” bağlaçtır.Cümlenin yapısı bozuluyorsa o “de” bulunma durum ekidir.

Örnek:


*Kitap da alacağım.(Kitap alacağım)

*Sen de onun gibisin.(Sen onun gibisin)

       Görüldüğü gibi bağlaç olan “de ,da” cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyor.Şimdi de aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

*Sende bir şeylerim kaldı.(Sen bir şeylerim kaldı)

*Onu otobüste gördüm.(Onu otobüs gördüm)

        Görüldüğü gibi bulunma durum eki cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısı bozuluyor.


“mi” soru edatının yazımı:

“mı,mi,mu,mü” soru edatı eklendiği sözcükten her zaman ayrı yazılır,kendinden sonra gelen ekler soruedatına bitişik yazılır:

 

Örnek:


*Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?

*Bize gelecek misiniz?

*Sen miydin dün rüyalarıma giren?

      Soru edatı olan “mı mi mu mü” ile fiilden fiil yapan  olumsuzluk eki olan –ma,-me’nin darlaşmış biçimi birbiriyle karıştırılmamalıdır:

*Niçin beni dinle miyorsun?
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T11:40:30+03:00

de eğer bağlaç ise ayrı yazılır 

bunu anlamak için de yi cümleden çıkarıp tekrar okuduğunda anlamdaa değişiklik yoksa bağlaçtır.anlam değişiyorsa hal ekidir birleşik yazılır.

mi soru anlamı taşıyan cümlede mutlaka ayrı yazılır .

örnekler ''De'' :

 


---O filmi ben de seyrettim. 

---Bence Aslı da bu işten anlamıyor. 

---Okula kadar geldin de bir selam vermedin.


örnekler ''Mi''

bu sen misin ?

bunu bana mı verdin ?


0