Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T12:15:23+03:00TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

Düz Yazı Bilgisi

    * Efsane
    * Destan
    * Masal
    * Hikâye
    * Tiyatro
    * Gezi Yazısı
    * Anı (Hatıra)
    * Günlük (Günce)
    * Deneme
    * Biyografi
    * Otobiyografi
    * Mektup
    * Münazara 

Şiir Bilgisi

    * Dize
    * Dörtlük
    * Ölçü
          o Hece ölçüsü
          o Serbest şiir 
    * Redif
    * Kafiye
    * Kafiye Türleri
          o Yarım kafiye
          o Tam kafiye
          o Zengin kafiye
          o Cinaslı kafiye 
    * Kafiye Şeması
          o Düz kafiye
          o Çapraz kafiye
          o Sarma kafiye 
    * Şiir Türleri
          o Lirik şiir
          o Epik şiir
          o Didaktik şiir
                + Fabl 
          o Pastoral
          o Satirik şiir
    * Söz Sanatları
          o Kişileştirme
          o Benzetme
          o Abartma 

SES BİLGİSİ

    * Ses, Harf, Hece, Hece Çeşitleri
    * Sesli Harfler
    * Sessiz Harfler
    * Büyük Ünlü Uyumu
    * Ünsüz Yumuşaması
    * Ünsüz Benzeşmesi
    * Ünlü Daralması
    * Ses Düşmesi
    * Ses Türemesi
    * Ulama
    * Kaynaşma
    * Sözcük Vurgusu 

YAZIM

    * Büyük Harflerin Yazımı
    * De'nin Yazımı,
    * Ki'nin Yazımı,
    * Mi'nin Yazımı
    * Kısaltmaların Yazımı
    * Sayıların Yazımı
    * Birleşik Sözcüklerin Yazımı
    * İkilemelerin Yazımı
    * Pekiştirmelerin Yazımı

NOKTALAMA

    * Nokta
    * Virgül
    * Noktalı Virgül
    * İki Nokta
    * Üç Nokta
    * Soru İşareti
    * Ünlem İşareti
    * Tırnak İşareti
    * Yay Ayraç
    * Kısa Çizgi
    * Uzun Çizgi
    * Kesme İşareti
    * Düzeltme İşareti

SÖZCÜKTE ANLAM

    * Çok Anlamlılık
    * Gerçek Anlam
    * Mecaz Anlam
    * Yan Anlam
    * Terim Anlam
    * Somut Anlam
    * Soyut Anlam
    * Eş Anlamlılık
    * Karşıt Anlamlılık
    * Sesteşlik
    * İkileme
    * Deyim 

CÜMLEDE ANLAM

    * Tanımlama
    * Karşılaştırma
    * Koşula Bağlılık
    * Neden - Sonuç İlişkisi
    * Amaç - Sonuç İlişkisi
    * Öznellik ve Nesnellik
    * Sitem, Abartma, Kaygı, Tahmin, Özlem, Olasılık ve diğer kavramlar
    * Cümle Yorumlama
          o Cümlenin konusu
          o Cümlede anlatılmak istenen
          o Benzer - yakın anlamlı cümleler 
    * Cümle Oluşturma
    * Cümle Tamamlama
    * Atasözleri

PARÇADA ANLAM

    * Parçanın Konusu
    * Şiirin Teması
    * Parçanın Ana Düşüncesi
    * Parçanın Yardımcı Düşünceleri
    * Parçanın Bölümleri
          o Giriş bölümü
          o Gelişme bölümü
          o Sonuç bölümü 
    * Paragraf Tamamlama
    * Paragraf Oluşturma
    * Anlatım Türleri
          o Betimleme
          o Öyküleme
          o Açıklama
          o Tartışma
          o Karşılaştırma
          o Örneklendirme 

İSİM

İSİM İLE FİİL FARKI

    * Varlıklara Verilişlerine Göre
          o Özel isim
          o Cins isim
    * Varlıkların Sayılarına Göre
          o Tekil isim
          o Çoğul isim
          o Topluluk ismi
    * Varlıkların Oluşlarına Göre
          o Somut isim
          o Soyut isim
          o Yansımalı isim
    * İsimlerde Küçültme

ZAMİR

    * Sözcük Biçimindeki Zamirler
          o Kişi (şahıs) zamirleri
          o Dönüşlülük zamiri
          o İşaret (gösterme) zamirleri
          o Belgisiz (belirsiz) zamirler
          o Soru zamirleri
    * Ek Biçimindeki Zamirler
          o İlgi zamiri
          o İyelik zamirleri

SIFAT

    * Niteleme Sıfatları
          o Adlaşmış Sıfat
    * Belirtme Sıfatları
          o İşaret (gösterme) sıfatları
          o Belgisiz (belirsiz) sıfatlar
          o Soru sıfatları
          o Sayı sıfatları
                + Asıl sayı
                + Sıra sayı
                + Üleştirme sayı
                + Kesir sayı
    * Sıfatlarda Küçültme
    * Sıfatlarda Pekiştirme

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM

    * Başlıca edatlar
    * Özellikleri
    * Başka görevlerde kullanılabilenler
    * Cümleye kattığı anlamlar.
          o İle
          o İçin
          o Gibi
          o Kadar
          o Karşı
          o Beri
          o Ancak
          o Yalnız
          o Sadece
          o Doğru
          o Üzere
          o Dek

    * Başlıca bağlaçlar
    * Bağlaçların görevleri
    * Bağlaçların bazı anlamları
          o ile
          o ve
          o de
          o ama
          o fakat
          o ancak
          o yalnız
          o ki
          o ne... ne...
          o hem... hem...
          o ya... ya...

    * Edat bağlaç farkı

    * Ünlem

TAMLAMALAR

    * Sıfat Tamlamaları
    * Sıfat Tamlamalarının Özellikleri
    * İsim Tamlamaları
          o Tamlayan kavramı ve ekleri
          o Tamlanan kavramı ve ekleri 
    * İsim Tamlamalarının Çeşitleri
          o Belirtili isim tamlaması
          o Belirtisiz isim tamlaması
          o Zincirleme isim tamlaması 
    * Tamlamaların Özellikleri 

EKLER

    * Kök
    * Gövde
    * Ek
    * Yapım Ekleri ve Özellikleri
          o İsimden isim yapım ekleri
          o İsimden fiil yapım ekleri
          o Fiilden isim yapım ekleri
          o Fiilden fiil yapım ekleri 
    * Çekim Eki - Yapım Eki Farkı
    * İsim Çekim Ekleri
          o Hâl ekleri
          o Çokluk eki
          o İlgi eki
          o İyelik ekleri
          o Eşitlik eki

SÖZCÜK YAPISI

    * Basit Sözcükler
    * Türemiş Sözcükler
    * Birleşik Sözcükler
          o Birleşik isimler ve oluşumları 

 
             SOSYALBİLGİLER

    *

      SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
    *

      YERYÜZÜNDE YAŞAM
    *

      İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ
    *

      İPEK YOLUNDA TÜRKLER
    *

      ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
    *

      ÜLKEMİZ VE DÜNYA
    *

      DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
    *

      ELEKTRONİK YÜZYIL
    *

      DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

MATEMATİK

    *

      DOĞAL SAYILAR
    *

      KÜMELER
    *

      TAM SAYILAR
    *

      ÇARPANLAR VE KATLAR
    *

      CEBİRSEL İFADELER
    *

      EŞİTLİK VE DENKLEM
    *

      KESİRLER
    *

      ONDALIK KESİRLER
    *

      ORAN VE ORANTI
    *

      OLASILIK
    *

      YÜZDELER
    *

      GEOMETRİK KAVRAMLAR
    *

      İSTATİSTİK VE GRAFİKLER
    *

      AÇILAR VE ÜÇGENLERDE AÇILAR
    *

      ÜÇGENLERDE UZUNLUK VE ALAN
    *

      ÖLÇÜLER
    *

      ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
    *

      PRİZMALAR 

FEN VE TEKNOLOJİ

    *

      CANLILARDA ÜREME
    *

      BÜYÜME VE GELİŞME
    *

      KUVVET VE HAREKET
    *

      MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
    *

      YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
    *

      VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
    *

      MADDE VE ISI
    *

      IŞIK VE SES
    *

      YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR 

İNGİLİZCE

    *

      Subject Pronouns
    *

      Am, Is, Are
    *

      Possessive Adjectives
    *

      Plurals
    *

      A / An
    *

      This That / These / Those
    *

      Have Got / Has Got
    *

      Family Members
    *

      Jobs, Numbers, Nationalities, Greetings
    *

      There İs / There Are
    *

      A Lot Of / Any / A Little / Some / A Few / Munch / Many
    *

      On / Under / Near / Behind / In / In / In Front Of / Between / Nezt To
    *

      Imperatives
    *

      Directions
    *

      Can / Can’t (Ağabeylity)
    *

      Can And Could For Requests
    *

      Must / Mustn’t
    *

      Should /Shouldn’t
    *

      Telling The Time
    *

      The Present Simple Tense
    *

      The Present Continuous Tense
    *

      Future Tense
    *

      Be Going To / Will
    *

      Adjectives Of Physical Description
    *

      Adverbs
    *

      Weather Conditions
    *

      And / But / So / Because
    *

      If / When 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T13:41:10+03:00

TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

Düz Yazı Bilgisi

    * Efsane
    * Destan
    * Masal
    * Hikâye
    * Tiyatro
    * Gezi Yazısı
    * Anı (Hatıra)
    * Günlük (Günce)
    * Deneme
    * Biyografi
    * Otobiyografi
    * Mektup
    * Münazara 

Şiir Bilgisi

    * Dize
    * Dörtlük
    * Ölçü
          o Hece ölçüsü
          o Serbest şiir 
    * Redif
    * Kafiye
    * Kafiye Türleri
          o Yarım kafiye
          o Tam kafiye
          o Zengin kafiye
          o Cinaslı kafiye 
    * Kafiye Şeması
          o Düz kafiye
          o Çapraz kafiye
          o Sarma kafiye 
    * Şiir Türleri
          o Lirik şiir
          o Epik şiir
          o Didaktik şiir
                + Fabl 
          o Pastoral
          o Satirik şiir
    * Söz Sanatları
          o Kişileştirme
          o Benzetme
          o Abartma 

SES BİLGİSİ

    * Ses, Harf, Hece, Hece Çeşitleri
    * Sesli Harfler
    * Sessiz Harfler
    * Büyük Ünlü Uyumu
    * Ünsüz Yumuşaması
    * Ünsüz Benzeşmesi
    * Ünlü Daralması
    * Ses Düşmesi
    * Ses Türemesi
    * Ulama
    * Kaynaşma
    * Sözcük Vurgusu 

YAZIM

    * Büyük Harflerin Yazımı
    * De'nin Yazımı,
    * Ki'nin Yazımı,
    * Mi'nin Yazımı
    * Kısaltmaların Yazımı
    * Sayıların Yazımı
    * Birleşik Sözcüklerin Yazımı
    * İkilemelerin Yazımı
    * Pekiştirmelerin Yazımı

NOKTALAMA

    * Nokta
    * Virgül
    * Noktalı Virgül
    * İki Nokta
    * Üç Nokta
    * Soru İşareti
    * Ünlem İşareti
    * Tırnak İşareti
    * Yay Ayraç
    * Kısa Çizgi
    * Uzun Çizgi
    * Kesme İşareti
    * Düzeltme İşareti

SÖZCÜKTE ANLAM

    * Çok Anlamlılık
    * Gerçek Anlam
    * Mecaz Anlam
    * Yan Anlam
    * Terim Anlam
    * Somut Anlam
    * Soyut Anlam
    * Eş Anlamlılık
    * Karşıt Anlamlılık
    * Sesteşlik
    * İkileme
    * Deyim 

CÜMLEDE ANLAM

    * Tanımlama
    * Karşılaştırma
    * Koşula Bağlılık
    * Neden - Sonuç İlişkisi
    * Amaç - Sonuç İlişkisi
    * Öznellik ve Nesnellik
    * Sitem, Abartma, Kaygı, Tahmin, Özlem, Olasılık ve diğer kavramlar
    * Cümle Yorumlama
          o Cümlenin konusu
          o Cümlede anlatılmak istenen
          o Benzer - yakın anlamlı cümleler 
    * Cümle Oluşturma
    * Cümle Tamamlama
    * Atasözleri

PARÇADA ANLAM

    * Parçanın Konusu
    * Şiirin Teması
    * Parçanın Ana Düşüncesi
    * Parçanın Yardımcı Düşünceleri
    * Parçanın Bölümleri
          o Giriş bölümü
          o Gelişme bölümü
          o Sonuç bölümü 
    * Paragraf Tamamlama
    * Paragraf Oluşturma
    * Anlatım Türleri
          o Betimleme
          o Öyküleme
          o Açıklama
          o Tartışma
          o Karşılaştırma
          o Örneklendirme 

İSİM

İSİM İLE FİİL FARKI

    * Varlıklara Verilişlerine Göre
          o Özel isim
          o Cins isim
    * Varlıkların Sayılarına Göre
          o Tekil isim
          o Çoğul isim
          o Topluluk ismi
    * Varlıkların Oluşlarına Göre
          o Somut isim
          o Soyut isim
          o Yansımalı isim
    * İsimlerde Küçültme

ZAMİR

    * Sözcük Biçimindeki Zamirler
          o Kişi (şahıs) zamirleri
          o Dönüşlülük zamiri
          o İşaret (gösterme) zamirleri
          o Belgisiz (belirsiz) zamirler
          o Soru zamirleri
    * Ek Biçimindeki Zamirler
          o İlgi zamiri
          o İyelik zamirleri

SIFAT

    * Niteleme Sıfatları
          o Adlaşmış Sıfat
    * Belirtme Sıfatları
          o İşaret (gösterme) sıfatları
          o Belgisiz (belirsiz) sıfatlar
          o Soru sıfatları
          o Sayı sıfatları
                + Asıl sayı
                + Sıra sayı
                + Üleştirme sayı
                + Kesir sayı
    * Sıfatlarda Küçültme
    * Sıfatlarda Pekiştirme

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM

    * Başlıca edatlar
    * Özellikleri
    * Başka görevlerde kullanılabilenler
    * Cümleye kattığı anlamlar.
          o İle
          o İçin
          o Gibi
          o Kadar
          o Karşı
          o Beri
          o Ancak
          o Yalnız
          o Sadece
          o Doğru
          o Üzere
          o Dek

    * Başlıca bağlaçlar
    * Bağlaçların görevleri
    * Bağlaçların bazı anlamları
          o ile
          o ve
          o de
          o ama
          o fakat
          o ancak
          o yalnız
          o ki
          o ne... ne...
          o hem... hem...
          o ya... ya...

    * Edat bağlaç farkı

    * Ünlem

TAMLAMALAR

    * Sıfat Tamlamaları
    * Sıfat Tamlamalarının Özellikleri
    * İsim Tamlamaları
          o Tamlayan kavramı ve ekleri
          o Tamlanan kavramı ve ekleri 
    * İsim Tamlamalarının Çeşitleri
          o Belirtili isim tamlaması
          o Belirtisiz isim tamlaması
          o Zincirleme isim tamlaması 
    * Tamlamaların Özellikleri 

EKLER

    * Kök
    * Gövde
    * Ek
    * Yapım Ekleri ve Özellikleri
          o İsimden isim yapım ekleri
          o İsimden fiil yapım ekleri
          o Fiilden isim yapım ekleri
          o Fiilden fiil yapım ekleri 
    * Çekim Eki - Yapım Eki Farkı
    * İsim Çekim Ekleri
          o Hâl ekleri
          o Çokluk eki
          o İlgi eki
          o İyelik ekleri
          o Eşitlik eki

SÖZCÜK YAPISI

    * Basit Sözcükler
    * Türemiş Sözcükler
    * Birleşik Sözcükler
          o Birleşik isimler ve oluşumları 

 
             SOSYALBİLGİLER

    *

      SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
    *

      YERYÜZÜNDE YAŞAM
    *

      İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ
    *

      İPEK YOLUNDA TÜRKLER
    *

      ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
    *

      ÜLKEMİZ VE DÜNYA
    *

      DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
    *

      ELEKTRONİK YÜZYIL
    *

      DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

MATEMATİK

    *

      DOĞAL SAYILAR
    *

      KÜMELER
    *

      TAM SAYILAR
    *

      ÇARPANLAR VE KATLAR
    *

      CEBİRSEL İFADELER
    *

      EŞİTLİK VE DENKLEM
    *

      KESİRLER
    *

      ONDALIK KESİRLER
    *

      ORAN VE ORANTI
    *

      OLASILIK
    *

      YÜZDELER
    *

      GEOMETRİK KAVRAMLAR
    *

      İSTATİSTİK VE GRAFİKLER
    *

      AÇILAR VE ÜÇGENLERDE AÇILAR
    *

      ÜÇGENLERDE UZUNLUK VE ALAN
    *

      ÖLÇÜLER
    *

      ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
    *

      PRİZMALAR 

FEN VE TEKNOLOJİ

    *

      CANLILARDA ÜREME
    *

      BÜYÜME VE GELİŞME
    *

      KUVVET VE HAREKET
    *

      MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
    *

      YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
    *

      VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
    *

      MADDE VE ISI
    *

      IŞIK VE SES
    *

      YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR 

İNGİLİZCE

    *

      Subject Pronouns
    *

      Am, Is, Are
    *

      Possessive Adjectives
    *

      Plurals
    *

      A / An
    *

      This That / These / Those
    *

      Have Got / Has Got
    *

      Family Members
    *

      Jobs, Numbers, Nationalities, Greetings
    *

      There İs / There Are
    *

      A Lot Of / Any / A Little / Some / A Few / Munch / Many
    *

      On / Under / Near / Behind / In / In / In Front Of / Between / Nezt To
    *

      Imperatives
    *

      Directions
    *

      Can / Can’t (Ağabeylity)
    *

      Can And Could For Requests
    *

      Must / Mustn’t
    *

      Should /Shouldn’t
    *

      Telling The Time
    *

      The Present Simple Tense
    *

      The Present Continuous Tense
    *

      Future Tense
    *

      Be Going To / Will
    *

      Adjectives Of Physical Description
    *

      Adverbs
    *

      Weather Conditions
    *

      And / But / So / Because
    *

      If / When 

0