Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T12:49:24+03:00

Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır.

SPONSORLU BAGLANTILAR

Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır.

Örneğin : Boğaz Köprüsü’nün gerçekte 1074 m olan iki ayağı arası uzaklık, ölçeği bilinmeyen bir haritada yaklaşık 0.5 cm gösterilmiştir. Haritanın ölçeğini bulmak için harita üzerindeki uzunluğu gerçek uzunluğa oranlarız.

Buna göre haritanın ölçeği yaklaşık 1/200.000′dir.

Ölçek = Harita Üzerindeki Uzunluk / Arazi Üzerindeki Uzunluk (Gerçek Uzunluk)

Kesir Ölçek

Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür.

1 / 25.000 , 1 / 500.000, 1 / 1.000.000 birer kesir ölçektir.

Kesir ölçekte, pay ile paydanın birimleri aynıdır. Uzunluk birimi olarak santimetre (cm) kullanılır.

Örneğin : 1 / 1.000.000 ölçeğinde, arazi üzerindeki 1.000.000 cm (10 km)’lik uzunluk harita üzerinde 1 cm gösterilmiştir.

Çizgi (grafik) Ölçek
Haritalardaki küçültme oranını çizgi grafiği üzerinde gösteren ölçek türüdür.

Kesir ölçeğe göre düzenlenir ve santimetre (cm)’nin üstündeki tüm uzunluk birimleri kullanılır.

Kesir Ölçeği Çizgi Ölçeğe Çevirme
Kesir ölçeği, çizgi ölçeğe çevirirken önce 1 cm’nin kaç km’yi gösterdiği bulunur.

Örnek : 1 / 2.500.000 ölçeğinde 1 cm 25km’yi gösterdiğine göre çizgi ölçekte de 1 cm 25 km’yi göstermelidir.

Bir doğru parçası çizilerek eşit aralıklara bölünür. Üzerine, 1 cm 25 km’yi gösterecek şekilde değerler yazılır.

Sıfırın sol tarafındaki aralık 25 km’den daha kısa uzunlukların ölçülmesine yarayacak biçimde bölümlenir.

Çizgi Ölçeği Kesir Ölçeğe Çevirme

Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirirken önce ölçeğin uzunluğunun, toplam kaç km’yi gösterdiği bulunur. 1 cm’nin kaç km’yi gösterdiğini bulmak için orantı kurulur.

Örneğin : Çizgi ölçeğin uzunluğu 5 cm’dir.

5 cm 20 km gösterdiğine göre

1 cm x km’yi gösterir.

—————————————-

x = 20 / 5 = 4 km

Bulunan değer cm’ye çevrilir.
Buna göre kesir ölçek 1 / 400.000′dir.

UYARI : Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirirken, grafiğin sonundaki uzunluk birimine dikkat etmemiz gerekir.

1 5 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T13:12:20+03:00

Uzunluk hesaplamaları:

Haritada uzunluk hesaplanırken; haritadaki uzunluk, gerçek uzunluk ve ölçek hesapları yapabiliriz.

Size burada bunları en sade ve anlaşılır biçimde anlatmaya çalışacağım.

Harita Uzunluğu Hesaplama:

Haritadaki uzunluğu bulmak için gerçek uzunluğu, ölçeğin paydasına böleriz.

Formülü:

Harita uzunluğu = Gerçek uzunluk / Ölçek paydası

Örnek: Gerçekte 300 km olan, iki merkez arası 1/2.000.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 35 E) 60

Çözüm: gerçek uzunluğu harita üzerinde istenen birim olan cm’ye çevirelim, sonrada ölçeğin paydasına yani 2.000.000 a bölelim

300 km=30.000.000 cm eder.

Harita uzunluğu = 30.000.000 / 2.000.000 = 15 cm

Cevap: C

Gerçek Uzunluk Hesaplama:

Gerçek uzunluğu hesaplarken harita üzerindeki uzunluk ile ölçeğin paydası çarpılır.

Formülü:

Gerçek uzunluk = Harita uzunluğu  x  Ölçeğin paydası

Örnek: 1/400.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir ova gerçekte kaç km’dir?

A) 10                   B) 20                   C) 30           D) 40          E) 50

Çözüm:

Gerçek uzunluk = 5 cm  x  400.000

= 2.000.000 cm

2.000.000  cm’yi km’ye çevirirsek  20 km eder.

1 5 1