Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T13:14:14+03:00
Atla: kullan, ara
Bir Pers minyatürü

Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Orta Çağda Avrupa'da elyazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak süslenirdi. Bu iş için, çok güzel kırmızı bir renk veren ve Latince adı “minium” olan kurşun oksit kullanılırdı. Minyatür sözcüğü buradan türemiştir. Bizde ise eskiden resme “nakış” ya da “tasvir” denirdi. Minyatür için daha çok nakış sözcüğü kullanılırdı. Minyatür sanatçısı için de “resim yapan, ressam” anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denirdi. Minyatür daha çok kâğıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılırdı.

m sanatının etkileri görüldü.

3 4 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T13:16:11+03:00

Kağıt, parşömen, fildişi vs. gibi çeşitli malzeme üzerine küçük resim yapma sanatı.

Ustası: Nusret Çolpan


Zamanı: [Antik Mısır|Mısır]'da rastlanan ve M.Ö. 2. yüzyılda


Renkleri: ?

1 1 1