Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-26T15:36:08+03:00

Bilgi Felsefesinin Konusu: Akıl ve sezgi gibi yetiler gerçekten insan zihninde var mıdır? Varsa, 
görünüşlerin ötesinde kalan varlığı bilmemizi sağlayabilirler mi? türünden 
sorular bilgi felsefesinin konusunu oluşturur.Bilgi kuramı (Epistemoloji) : Bilgi kuramı bilginin ne olduğunu, hangi yolla 
elde edildiğini, amacını araştırı. Bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, 
kökenini, yapısını, kaynağını araştırır, diğer yandan bilginin yöntemini, 
geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını sorgular.

0
2012-10-26T15:49:27+03:00

Bilgi felsefesi bilginin kaynağını koşullarını, türlerini,
sınırlarını ve değerini araştıran bir felsefe
disiplinidir. Kısaca konusu süje obje ilişkisidir(bilgi).
Bilgi felsefesinin diğer bir adı „bilgi kuramıdır.‟ İlkçağ
filozofları bilgi konusu üzerinde yeterince
durmadıklarından bilgi felsefesi ancak yeniçağ da bir
felsefe disiplini(dalı) olmuştur.

1 5 1