sistemler ve enerji ile ilgili 1. sabit hacimli sistemlerde tepkimeye eşlik eden ısı,içenerji değişimine eşittir. 2.sabit basınçlı sistemlerde tepkimeye eşlik eden ısının bir kısmı mekanik işe çevrilir Q=U+W 3. yaalıtılmış sistemlerde tepkime sırasında çevre ile ısı ve madde alışverişi olmaz . ifadelerinden hangisi yalnıştır .

1

Cevaplar

2012-10-26T18:24:01+03:00

1.1.1. Sıcaklık Ölçüleri
Sıcaklıkları karşılaştırmak ve ölçmek için sıcaklık ölçüsünde anlaşma gereği vardır.
Sıcaklık ölçüleri sabit sıcaklıklarda meydana gelen fiziksel olaylar cinsinden ifade edilir. Bu
olayların sıcaklıkları “sabit noktalar” olarak bilinir. Sıcaklık ölçü aletlerine termometre
denilmektedir. Yaygın olarak kullanılan sıcaklık göstergeleri Celsius (
o
C), Fahrenheit (
o
F),
Kelvin (
o
K), Rankin (
o
R) ve Reaumur (
o
R)’dür.
Sıcaklık bir ısı ölçüsüdür. Tüm ölçüm sistemlerinde bir referans noktası vardır.
Sıcaklık ölçümleri içinde referans noktası, suyun donma sıcaklığı olarak alınmıştır. Bu
AMAÇ
ARAŞTIRMA
ÖĞRENME FAALİYETİ–14
sıcaklık “0” santigrat derece (
o
C) olarak kabul edilmiştir. Bilinen en düşük sıcaklık ise bir
maddenin moleküler hareketinin durduğu, herhangi bir ısı enerjisinin olmadığı ‘’ Mutlak 0 ‘’
olarak ifade edilen derece Kelvin (
o
K) kabul edilmiştir.
Şekil 1.1: Sıcaklık ölçekleri

0