Cevaplar

2015-06-30T17:28:29+03:00
Krebs döngüsütrikarboksilik asit döngüsü veyaSitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır. olarak da bilinir. 1937'de Hans Adolf Krebs tarafından açıklığa kavuşturulan tepkimelerin hayvanbitkiBitki, fotosentezle beslenme, embriyon dokularının bireyin bütün yaşamı boyunca etkinliğini sürdürdüğü sınırsız büyüme özelliği, hücre çeperlerinin selülozlu ve görece sert oluşu, yer değiştirmeyi sağlayacak organların yokluğu nedeniyle yaşamını bulunduğu yere bağlı olarak sürdürme, duyu ve sinir sistemlerinin bulunmayışı gibi temel özelliklerle tanımlanan yaşam biçimi.Tümü: http://www.turkcebilgi.com/bitkimikroorganizma ve mantargibi birçok hücre türünde oluştuğu saptanmıştır. 

Krebs döngüsü, hücresel oksijenli solunumunOksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir. Organik besinlerin Oksijen yoluyla yakılarak ATP elde etme işidir.Tümü:http://www.turkcebilgi.com/oksijenli_solunumglikoliz evresinden sonra gelen ikinci aşamasıdır. Krebs devri reaksiyonları mitokondride gerçekleşir. Reaksiyonlar başlamadan önce 2 molekül pirüvik asitmitokondriye geçer. Döngüde basamaklarda oluşan her
1 5 1