Cevaplar

2012-10-26T19:36:55+03:00

Atatürk'ün böyle bir seçimi neden yaptığı bugüne kadar çok fazla irdelenmemiştir. Belki Vatan'ın kurtarılma mücadelesinde Ankara'nın merkez olarak kullanılması Bunu gerektirmiştir diye düşünülebilir. Bu kuşkusuz ki, doğrudur. Ancak bu konuyla ilgili bilgiler yan yana getirildiğinde ilginç bazı sonuçlarla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarıda neredeyse boş denecek kadar az bir nüfusa sahipti ve kırsal bir. alanda kuruluydu. Bunun için bazı Batılı Devletler büyükelçi göndermeyeceklerini açıklamalarına rağmen, Atatürk ve Türk Hükümeti kararlarından hiçbir zaman vazgeçmediler. Ve 13 Ekim 1923' de Atatürk'ün isteği üzerine, İsmet Paşa ve dört arkadaşı Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandıktan sorıra Ankara, Türkiye Devleti'nin yeni başkenti oldu.

1 3 1
2012-10-26T19:38:07+03:00

Atatürkün bir sözü : ''Ankara ve Ankaralıların gönlümde bambaşka bir yeri vardır'' 

 

Sözünü ele alarak cevaplayabiliriz.

1 2 1